Bibliotekassistent

 
17.09.2018 - Rita Smedplass
Kategori: Stilling ledig

Bibliotekassistent

Meldal kommune søker bibliotekassistent i 50 % fast stilling. 
Søknadsfrist: 01.10.18

Meldal kommune søker en bibliotekassistent i 50% fast stilling, med tiltredelse 01.11.2018. Meldal folkebibliotek ligger sentralt på Løkken Verk og inngår i kulturenheten i Meldal kommune.

Arbeidsoppgaver

Følgende arbeidsoppgaver er aktuelle i  stillingen:

•             Bemanning i henhold til oppsatt turnusplan

•             Skrankevakt

•             Katalog- og fjernlånsarbeid

•             Formidling og brukerveiledning

Ønskede kvalifikasjoner:

•             Er serviceinnstilt, omgjengelig og har gode samarbeidsegenskaper

•             Har erfaring fra bibliotek og med interesse for litteraturformidling

•             Er nøyaktig, strukturert og har evne til å arbeide selvstendig

Vi  tilbyr

•             Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale

•             God pensjonsordning (fra lønnen trekkes 2 %)

•             Utfordrende og interessante oppgaver i et godt arbeidsmiljø

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Meldal kommune er opptatt av mangfold og ønsker kvalifiserte søkere uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet og etnisk bakgrunn.  Vi er en IA-bedrift og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Kontaktinformasjon   
Spørsmål om stillingen kan rettes til Biblioteksjef Marit Bergsrønning på telefon 977 83 201 eller på e-post marit.bergsronning@meldal.kommune.no eller til Seksjonsleder kultur Helge Rolstadås på telefon 959 18 692 eller på e-post helge.rolstadas@meldal.kommune.no

Søknad 
Søknad med CV sendes på e-post til postmottak@meldal.kommune.no. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Du vil bli varslet og forespurt om du vil opprettholde søknaden dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Søknadsfrist: 1. oktober

Annonser


Medlemmer