Hjemmetjenesten og Meldal Helsetun

 
17.09.2018 - Rita Smedplass
Kategori: Stilling ledig

Hjemmetjenesten og Meldal Helsetun

Hjemmetjenesten 1 og 2, Meldal Helsetun og Psykisk helse/rusomsorg har ledige stillinger.
Søknadsfrist: 28.09.18

Hjemmetjenesten 1: 
50 % stilling: 
Vikariat ledig som hjelpepleier/helsefagarbeider i Hjemmesykepleien fra 01.10.2018 - 31.08.2019. Turnus med arbeid hver tredje helg.

Hjemmetjenesten 1 har flere ledige faste stillinger på helg. Studenter innen helsefag oppfordres spesielt til  til å søke. Ta kontakt ved interesse for helgestilling!

Hjemmetjenesten 2: 
75 % stilling:
Fast stilling som vernepleier/sykepleier ved Grefstadtunet omsorgsbolig fra 01.12.18. Turnus med arbeid hver tredje helg

Hjemmetjenesten 2 har ledige faste stillinger på helg for helsefagarbeider. Studenter innen helsefag er velkommen til å søke.

Meldal Helsetun: 
St.nr.31: Fast stilling som sykepeleier i 64,71 % på natt, fra 01.01.19.     
St.nr.37: Fast stilling som sykepleier i 60 % på natt, fra 01.01.19.

Ledige helger i faststilling og vikariater ved Helsetunet. Kan tilrettelegges for studenter og skoleelever.

Vi ønsker  medarbeidere som:

•          har gode samarbeidsevner; både i forhold til brukere og medarbeidere

•          evne til fleksibilitet, samt håndtere høyt tempo

•          må kunne å jobbe selvstendig og i team

•          ønsker å bidra til å utvikle og forbedre tjenestene

•          har et stort engasjement

•          god skriftig framstillingsevnr

  • har kvalifikasjoner som står i samsvar med kommunens verdigrunnlag; Åpen - Raus Driftig, Og som kan identifisere seg med vår visjon Best i Lag

 

Psykisk helse/rusomsorg: 
Prosjektstilling
100 % stilling fra og med 01.10.18 til og med 30.09.19. (Mulighet for forlengelse)

Vi ønsker medarbeider som:

•          har relevant treårig høyskoleutdanning

•          har god muntlig og skriftlig framstillingsevne

•          er god på tverrfaglig samarbeid

•          er initiativrik og engasjert

•          evner å jobbe sjølstendig og er fleksibel

  • har kompetanse og erfaring fra møte med mennesker med ulik bakgrunn, i ulike livssituasjoner

Arbeidsoppgaver:

•          helhetlig brukeroppfølging

•          miljøretta arbeid

•          deltagelse i ulike tverrfaglige forum

•          jobbe med lavterskeltilbud og videreutvikling av dette

Ved tilsetting vil det bli lagt vekt på relevant utdanning, praksis og egnethet. Intervju kan påregnes. Den som tilsettes  i hjemmetjenesten og psykisk hele/rusomsorg må ha førerkort og mulighet til å disponere egen bil.

Søknadsskjema finner du her, eller fås ved henvendelse til kontoret ved Meldal Helsetun. Du kan også skrive søknad uten å bruke søknadsskjemaet.

Ved interne opprykk vil det bli ledighet i andre stillinger. Anmerk i søknaden om disse er av interesse.

Spørsmål ang. Stillingene i hjemmetjenesten, rettes til:
Bente Ratøyen – tlf. 72 49 48 55 – bente.ratoyen@meldal.kommune.no 

Spørsmål ang. Stillingene ved Helsetunet, rettes til:
Unni M Resell – tlf. 72 49 48 04 -  unni.resell@meldal.kommune.no 

Spørsmål ang. Stillingen i psykisk helse/rus, rettes til
Karin Hjulstad – tlf. 72 49 41 77 – karin.hjulstad@meldal.kommune.no 

Søknad med CV sendes til:
Meldal Helsetun
Grøtaveien 2
7336 Meldal

Eller på e-post til:

Maria.snoen@meldal.kommune.no

Ingrid.eithun@meldal.kommune.no

Søknadsfrist: 28.09.18

Annonser


Medlemmer