Ledig 50% fast stilling NAV Meldal

 
03.05.2018 - Rita Smedplass
Kategori: Stilling ledig

Ledig 50 % fast stilling som veileder ved NAV Meldal

Søknadsfrist: 17.05.18

NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement og som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver. NAV er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. NAV er IA-virksomhet, og vi vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

NAV Meldal yter tjenester til Meldal kommunes ca. 4.000 innbyggere. Kontoret har p.t. 7,5 faste årsverk fordelt på statlige og kommunalt ansatte. Kontoret er ansvarlig for å yte tjenester etter folketrygdloven og lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. Betjening av Husbankens virkemidler er og lagt til kontoret.

Fra 01.01.2020 vil Meldal Kommune være en del av Orkland Kommune, sammen med kommunene Orkdal, Agdenes og deler av Snillfjord.

Vi har følgende kommunale stillinger ledig for tiltredelse:

 

 • 50 % fast stilling som veileder ved NAV Meldal, med muligheter for utvidelse

 

Arbeids- og ansvarsområder:

 

 • Helhetlig oppfølging og veiledning av brukere som trenger bistand for å komme i arbeid og aktivitet.

 • Kartlegge og avklare brukernes ressurser samt motivere for arbeid og aktivitet.

 • Mottaksfunksjon.

 • Arbeidsoppgavene kan endres, og andre arbeidsoppgaver innenfor hele NAV kontoret sitt ansvarsområde kan bli lagt til stillingen.

 

Kvalifikasjonskrav:

 • Relevant høyere utdanning. Kvalifiserende praksis og/eller lang arbeidserfaring fra tilsvarende arbeid kan kompensere for utdanningskravet.

 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne.

 • Erfaring i bruk av komplekse IKT-systemer som arbeidsverktøy.

 • God kunnskap om private og offentlig bedrifter, samt inngående kjennskap til yrker og utdanningsløp.

 • Det vil være ønskelig med erfaring fra veilednings- og oppfølgingsarbeid, og/eller erfaring fra saksbehandling.

 • Førerkort for bil.

 

Personlig egenskaper:

 • God til å kommunisere og drive med motivasjonsarbeid.

 • Stillingen krever at man jobber strukturert, planlegger langsiktig, takler høyt arbeidspress og er fortrolig med NAV sine verdier og visjon.

 • Evne til å skape gode relasjoner med brukere, kolleger og samarbeidspartnere.

 • Evne til å håndtere en stor arbeidsmengde.

 • Evne til kontinuerlig omstilling og læring.

 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

 • Godt humør.

 

Vi kan tilby:

 • Spennende og meningsfylte oppgaver i nær kontakt med brukere, næringsliv og andre samarbeidspartnere

 • Et aktivt, utviklende og engasjerende arbeidsmiljø.

 • Nødvendig opplæring og veiledning.

 • Fleksibel arbeidstid

 • Lønn etter avtale

 • God pensjonsordning

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til NAV- leder Tove Hellesvik mob. 99523929

Ved tilsetting i Meldal kommune utarbeides søkerlister. Vi gjør oppmerksom på at søkerliste kan bli offentlig selv om søker ber om anonymitet jf. Offentlighetsloven §25.2. Eventuell søknad om konfidensiell behandling må begrunnes.

Søknadsfrist: 17.mai 2018

Søknad med CV sendes til Meldal kommune, Servicekontoret, Kvamsveien 2, 7336 Meldal eller på e-post til postmottak@meldal.kommune.no.

 

 

Logo NAV

Medlemmer