Ledig vikariat ved Grefstad barnehage

 
12.04.2018 - Rita Smedplass
Kategori: Stilling ledig

Ledig vikariat ved Grefstad barnehage

100 % vikariat som pedagogisk leder i perioden 01.08.18  30.04.19 - Søknadsfrist 23.04.18

Grefstad barnehage ligger i Meldal sentrum, like ved Meldal barne- og ungdomsskole. Barnehagen ble tatt i bruk i august 2016 og den har 4 avdelinger.

Med forbehold om godkjenning er følgende stilling ledig ;

100 % vikariat som pedagogisk leder i perioden  01.08.18 – 30.04.19

Ved interne opprykk/ overflytting, kan det bli annen stilling ledig. Skriv i søknaden om dette er av interesse.

Krav til stillingen;

  • Du må ha godkjent utdanning som barnehagelærer

  • Pedagogisk leder vil være en del av barnehagens lederteam

  • Har som oppgave å lede, utvikle og planlegge det pedagogiske arbeidet til beste for det enkelte barn

  • Du må kunne identifisere seg med kommunens verdier åpen, raus og driftig

  • Du må ha gode samarbeidsevner

  • Du må være opptatt av egen faglig utvikling

  • Personlig egnethet vektlegges

  • Den som tilsettes må legge fram gyldig politiattest (maks 3 mnd gml)

Tilsetting skjer i henhold til kommunalt avtaleverk og lønn etter tariff. Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju.

Meldal kommune er opptatt av mangfold og ønsker kvalifiserte søkere uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet og etnisk bakgrunn. Søkere må beherske norsk. Meldal kommune er en IA-bedrift og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Spørsmål om stillingen rettes til;

Styrer ved Grefstad barnehage, Elin Forfod Steigedal, tlf 724 94 683/ 916 94 581

Søknad

Søknad med CV sendes til Meldal kommune, Servicekontoret, Kvamsveien 2, 7336 Meldal eller på e-post til postmottak@meldal.kommune.no.

Vi gjør oppmerksom på at søkerliste kan bli offentlig selv om søker ber om anonymitet jf. Offentlighetsloven § 25,2. Eventuell søknad om konfidensiell behandling må begrunnes.


Medlemmer