Ledig vikariat ved Storås barnehage

 
08.08.2018 - Rita Smedplass
Kategori: Stilling ledig

Ledig vikariat ved Storås barnehage

100 % vikariat som barnehagelærer i perioden 22.10.18 - 31.07.19

Storås barnehage ligger i skolens gamle lokaler på Storås, og den er ombygd og pusset opp til en 3-avdelings barnehage, som ble tatt i bruk i august 2015.

Med forbehold om godkjenning er følgende stilling ledig;

100 % vikariat som barnehagelærer i perioden 22.10.18 – 31.07.19

Krav til stillingen;

  • Du må ha godkjent utdanning som barnehagelærer. Annen relevant utdanning kan eventuelt vurderes

  • Du må kunne identifisere deg med kommunens verdier åpen, raus og driftig

  • Du må ha gode samarbeidsevner

  • Du må være opptatt av egen faglig utvikling

  • Personlig egnethet vektlegges

  • Den som tilsettes må legge fram gyldig politiattest (maks 3 mnd. gammel)

Tilsetting skjer i henhold til kommunalt avtaleverk og lønn etter tariff. Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju.

Meldal kommune er opptatt av mangfold og ønsker kvalifiserte søkere uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet og etnisk bakgrunn. Søkere må beherske norsk. Meldal kommune er en IA-bedrift og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Spørsmål om stillingen rettes til; 
Styrer ved Storås barnehage, Marit Grete Lo, tlf 724 94 690/ 916 84 392

Søknad 
Søknad med CV sendes til Meldal kommune, Servicekontoret, Kvamsveien 2, 7336 Meldal eller på e-post til postmottak@meldal.kommune.no.

Vi gjør oppmerksom på at søkerliste kan bli offentlig selv om søker ber om anonymitet jf. Offentlighetsloven § 25,2. Eventuell søknad om konfidensiell behandling må begrunnes.

Søknadsfrist; 24.08.18

Annonser


Medlemmer