Ledige stillinger Meldal barne- og ungdomsskole

 
16.04.2018 - Rita Smedplass
Kategori: Stilling ledig

 

Meldal kommune ligger sørvest i Sør-Trøndelag bare 70 minutters biltur fra Norges tredje største by. Kommunen har 4000 innbyggere. Her finner du et variert næringsliv og et livskraftig landbrukssamfunn.  Meldal kommune har fantastisk, vakker natur med store skog- og fjellområder og elva Orkla som kilder til rekreasjon og opplevelser.

 

 

LEDIGE STILLINGER MELDAL BARNE- OG UNGDOMSSKOLE

 

Med forbehold om godkjenning, så er flere vikariat for lærere ledig fra 01.08.18:

 

Vi har behov for lærere både på barnetrinn og ungdomstrinn.

En av stillingene kan bli omgjort til fast stilling

 

Om stillingene

  • Krav til godkjent utdanning som lærer
  • Barnetrinnet: Krav  om 30 stp i matematikk eller norsk på 1.-7. trinn
  • Ungdomstrinnet: Krav om 60 stp i norsk eller matematikk

 

Felles for alle stillinger
Vedkommende må kunne identifisere seg med kommunens verdier åpen, raus og driftig

  • Vedkommende må ha gode samarbeidsevner
  • Vedkommende må være opptatt av egen faglig utvikling
  • Personlig egnethet vektlegges
  • Den som tilsettes må legge fram gyldig politiattest (maks 3 mnd gml)

Tilsetting skjer i henhold til kommunalt avtaleverk og lønn etter tariff. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

 

Meldal kommune er opptatt av mangfold og ønsker kvalifiserte søkere uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet og etnisk bakgrunn.  Vi er en IA-bedrift og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.


Kontaktinfo   

Rektor ved Meldal barne- og ungdomsskole, Anita Storm tlf 724 94 610/41619947

 

Søknad

Søknad med CV sendes til Meldal kommune, Servicekontoret, Kvamsveien 2,  7336 Meldal eller på e-post til postmottak@meldal.kommune.no. I søknaden må det komme fram tydelig hvilken/hvilke stillinger det søkes på. Vi gjør oppmerksom på at søkerliste kan bli offentlig selv om søker ber om anonymitet jf. Offentlighetsloven § 25.2. Eventuell søknad om konfidensiell behandling må begrunnes.

 

Søknadsfrist: 23.04.18


Medlemmer