Meldal kommune søker sykepleiere

 
02.04.2019 - Rita Smedplass
Kategori: Stilling ledig

Meldal kommune søker sykepleiere

Søknadsfrist: 16. april 2019

Meldal kommune er en spennende kommune i utvikling.  Vi er nå i underkant av 4000 innbyggere. Fra 2020 vil vi være en del av Orkland kommune, med ca. 18 000 innbyggere. Vi er i oppstartsfase med å bygge nytt Helse- og omsorgssenter med samlokalisering av alle helsetjenestene i kommunen. Planlagt innflytting er høsten 2022.

Bli en del av oss, og du vil være med på en spennende reise inn i framtidas helse- og omsorgstjenester!

Hjemmetjenesten:
100 % stilling:

Fast stilling  som sykepleier ledig  fra 1. august 2019. Turnus med arbeid hver tredje helg. Arbeidssted ved Hjemmesykepleien. Deler av stillingen vil gå inn i stillingsbank, på sikt kan det påregnes vakter ved andre enheter.

80 % stilling:
Vikariat som sykepleier ledig i perioden 1. august 2019 til og med 31. mai 2020. Turnus med arbeid hver tredje helg. Arbeidssted ved Hjemmesykepleien.

Vi kan blant annet tilby:

  • En enhet med allsidige og spennende oppgaver

  • God sykepleierdekning

  • Et positivt arbeidsmiljø med stor takhøyde og mye latter

 

Vi ønsker medarbeidere som:

  • Har autorisasjon som sykepleier

  • Har stor evne til fleksibilitet og omstillingsevne

  • Har evne til å jobbe selvstendig og i team

  • Ønsker å bidra til å utvikle og forbedre tjenestene

  • Har et stort engasjement 

  • Har god skriftlig framstillingsevne

  • Har kvalifikasjoner som står i samsvar med kommunens verdigrunnlag; Åpen - Raus – Driftig, og som kan identifisere seg med vår visjon Best i Lag

Ved tilsetting vil det bli lagt vekt på relevant utdanning, praksis og egnethet. Intervju må påregnes. Den som tilsettes må ha førerkort og mulighet til å disponere egen bil.

Søknadsskjema finner du her, eller fås ved å henvende deg til kontoret ved Meldal Helsetun. Du kan også skrive søknad uten å bruke søknadsskjemaet.

Ved interne opprykk vil det bli ledighet i andre stillinger. Anmerk i søknaden om disse er av interesse.

Søknadsfrist:  16. april 2019

Spørsmål ang. stillingene rettes til:
Bente Ratøyen – tlf. 72 49 48 55 – bente.ratoyen@meldal.kommune.no

Søknad med CV og attester sendes til:

Meldal Helsetun
Grøtaveien 2
7336 Meldal

eller på e-post til: maria.snoen@meldal.kommune.no

Annonser


Medlemmer