Prosjektmedarbeider ungdomsarbeid

 
11.04.2019 - Rita Smedplass
Kategori: Stilling ledig

Prosjektmedarbeider ungdomsarbeid

Prosjektstilling 15.08.2019-31.12.2019 med forbehold om godkjenning.
Søknadsfrist: 20.05.19

Vi søker etter en person som jobbe tverrfaglig med ungdomsarbeid i Meldal kommune. Stillingen vil være mellom 60-75% i prosjektperioden. Stillingsstørrelse avhengig av de økonomiske forutsetningene for prosjektet.

Arbeidsoppgaver 
Viktige oppgaver i stillingen vil være:

 • Forprosjekt møteplass for ungdom

 • Jobbe med ungdomsmedvirkning knyttet til møteplass for ungdom

Stillingen er underlagt kulturenheten og prosjektmedarbeideren vil arbeide tett med ungdomsleder og ruskoordinator i Meldal kommune. Det må også jobbes sammen med relevante samarbeidspartnere i nye Orkland.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Kommuniserer godt med og trives blant ungdom

 • Kan arbeide selvstendig og i team

 • Har erfaring med og/eller utdanning innen arbeid med ungdom

 • Har førerkort i klasse B og disponerer egen bil

 • Behersker norsk skriftlig og muntlig

 • Er engasjert og løsningsorientert

 • Har kvalifikasjoner som står i samsvar med kommunens verdigrunnlag; «Åpen - Raus Driftig», og som kan identifisere seg med vår visjon «Best i Lag»

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi  tilbyr

 • Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale 

 • God pensjonsordning (fra lønnen trekkes 2 %)

 • Utfordrende og interessante oppgaver i et godt arbeidsmiljø

Meldal kommune er opptatt av mangfold og ønsker kvalifiserte søkere uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet og etnisk bakgrunn.  Vi er en IA-bedrift og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Kontaktinformasjon     
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til ungdomsleder Marit Bjerkås tlf 958 34 190 eller på e-post marit.bjerkas@meldal.kommune.no

Søknad 
Søknad med CV sendes på e-post til postmottak@meldal.kommune.no. I søknaden må det komme fram tydelig hvilken stilling det søkes på. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Du vil bli  varslet og forespurt om du vil opprettholde søknaden dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Søknadsfrist: 20. mai


Medlemmer