Sommerjobb ved kommunens driftsseksjon

 
13.02.2019 - Rita Smedplass
Kategori: Sommerjobb

Sommerjobb ved kommunens driftsseksjon

Søknadsfrist: 29. mars 2019

Driftsseksjonen tilbyr ungdom i alderen 17-24 år 3 ukers sommerjobb i juni, juli og august. Ungdom som er minst 18 år og som tidligere ikke har hatt sommerjobb i kommunen vil bli prioritert.

Arbeidsoppgavene vil bestå av klipping og stell av kommunale plener og parkanlegg samt maling/beising og annet forefallende arbeid. 

I tillegg har vi behov for renholdsvikarer ved kommunale bygg som Meldal Helsetun, barnehagene etc. Her mottar vi gjerne søknader fra renholdsvikarer tidligere år. Disse vikariatene kan få lengre varighet enn 3 uker. 

Søknaden skrives på eget skjema som kan lastes ned her. Du kan også få skjemaet ved henvendelse til Servicekontoret i Meldal rådhus.

Ut fra søknadsmassen vil vi fordele søkerne, blant annet for å få en jevn fordeling av førerkort på bil. Derfor er det viktig at søkeren angir også når de IKKE kan jobbe.

Søknaden sendes: 
Meldal kommune 
Kvamsveien 2 
7336  Meldal

Annonser


Medlemmer