Tilkallingsvikar renhold ved avdeling Drift i Meldal kommune

 
04.03.2019 - Rita Smedplass
Kategori: Stilling ledig

Tilkallingsvikar renhold ved avdeling Drift i Meldal kommune

Søknadsfrist: onsdag 20.03.19

Kommunens driftsavdeling har ansvar for renhold ved kommunale funksjonsbygg.

Meldal kommune ønsker kontakt med personer som kan tilkalles som vikar ved behov. 

Arbeidssted kan variere etter behov, og det er derfor nødvending med førerkort kl. B, og at det kan stilles egen bil i tjenesten. 

Du må beherske norsk språk både muntlig og skriftlig. 

Politiattest vil bli krevd.

Lønns- og arbeidsvilkår etter kommunalt regelverk.

Den kommunale arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres derfor til å søke.

Spørsmål om vikariatet kan rettes til  ledende renholder Astrid Alstad, tlf. 951 45 735.

En kortfattet søknad sendes: 
Meldal kommune 
Seksjon Drift 
Kvamsveien 2 
7336  Meldal

Annonser


Medlemmer