Vernepleier Hjemmetjenesten 2

 
07.04.2019 - Rita Smedplass
Kategori: Stilling ledig

Vernepleier Hjemmetjenesten 2

Vi søker etter vernepleier i 100 % stilling, pt. Grefstadtunet.

Søknadsfrist: 25.04.19

Hjemmetjenesten 2 er en enhet som består av omsorgsboliger for personer med utviklingshemming, omsorgsbolig for personer med demens og dagsentervirksomhet. I tillegg har enheten ansvar for avlastningstilbud til familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver, støttekontaktfunksjon, dagaktivitetstilbud til hjemmeboende demente og ambulerende virksomhet i form av boveiledning m.m.

 • Vi søker etter vernepleier i 100 % stilling, pt. Grefstadtunet omsorgsbolig/boveiledning. Vikariat ledig i perioden 01.05.19 – 31.12.19.Turnus med arbeid hver 3 helg.

Arbeidsoppgaver 

 • Miljøterapeutisk arbeid, gi råd og veiledning 

 • Koordinere, utarbeide, iverksette, evaluere mål og tiltak for tjenestemottaker

 • Bistå tjenestemottaker i daglige gjøremål

 • Samarbeid med foresatte/pårørende, verge, skole og eksterne instanser

 • Primærkontaktoppgaver

 • Medikamenthåndtering

 • Deltagelse i ulike forum på tvers av enheter, både med og uten tjenestemottaker.

 • Boveiledning til yngre hjemmeboende/personer som er på vei til å etablere seg i egen bolig.

Kvalifikasjoner 

 • For stillingen er det ønskelig med 3 årig høyskoleutdanning som vernepleier. Annen relevant 3 årig høyskoleutdanning kan vurderes

 • Bidra til å forbedre og utvikle tjenestene

 • Ønskelig med erfaring i miljøterapeutisk arbeid/miljøarbeid rettet mot barn/ungdom med utviklingshemming 

 • Har engasjement og interesse for å arbeide med personer med sammensatte behov, samt erfaring på området.

 • God kunnskap om relevant lovverk

 • Gode samarbeidsevner, 

 • Evne til fleksibilitet og nytenkning.

 • Må kunne jobbe selvstendig og i team

 • Førerkort klasse B. 

 • Kvalifikasjoner som står i samsvar med kommunens verdigrunnlag; Åpen – Raus – Driftig, og som kan identifisere seg med vår ledelsesfilosofi Best i lag

Den som tilsettes må ha mulighet til å disponere egen bil.

 Vi tilbyr 

 • Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale

 • God pensjonsordning (fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd)

 • Godt arbeidsmiljø

 • Tverrfaglig samarbeid, faglige utfordringer og meningsfylte arbeidsoppgaver

Andre opplysninger 

 • For stillingene kreves politiattest ( jmfr Lov om helsepersonell § 20 a) som må fremvises ved eventuell tilsetting.

 • Ved tilsetting vil det bli lagt vekt på relevant utdanning, praksis og egnethet. Intervju må påregnes.

 • For alle tilsettinger gjelder vanlige kommunale tilsettingsvilkår.

 • Søkere må beherske norsk, god skriftlig og muntlig framstillingsevne

 • Ved interne opprykk vil det bli ledighet i andre stillinger. Anmerk i søknaden om disse er av interesse.

Meldal kommune er opptatt av mangfold og ønsker kvalifiserte søkere uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet og etnisk bakgrunn.  Vi er en IA-bedrift og vil legge forholdene til rette for personer med redusert funksjonsevne.

Kontaktinfo:
Opplysninger om stillingen og søknadsskjema fås ved henvendelse til

seksjonsleder Hjemmetjenesten 2. Ole Edward  Sandvik, tlf. 72 49 48 68, eller
avdelingsleder Rita Remetun Hårstad, tlf. 72 49 47 31

Søknadsfrist: 25.04.2019.

Søknad med CV og attester sendes:
Hjemmetjenesten/Meldal helsetun
Grøtaveien 2
7336 Meldal

eller på e-post til: maria.snoen@meldal.kommune.no

Annonser


Medlemmer