50 års markering for Laksøyan skule

Gruppebilde av tidligere elever og lærere ved Laksøyan skule.

Tidligere elever og lærere møtte opp i grendahuset i Laksøybygda for å markere at det var 50 år siden skolen ble lagt ned.


05.07.2018 - Helga Romundstad
Kategori: Skole, Kulturhistorie

Laksøyan skule starta opp drifta i 1890 i det som i dag kalles lærerboligen. I 1939 ble ei ny skolebygning satt opp ved siden av den gamle og skoledrifta ble flyttet dit. Laksøyan skule hadde sitt siste kull i 1968, altså 50 år siden. Det ga idèen til å arrangere en markering for alle som har gått på skolen.

Ca 50 tidligere elever og lærere var invitert til sammenkosten. Av disse møtte 23 tidligere elever og to tidligere lærere, en hadde både vært elev og lærer. Med følger ble forsamlingen på 36 personer denne dagen sent i juni 2018.

Under samlingen holdt fem av de fremmøtte innlegg om den tidligere skolehverdagen.

Laksoyan skole 50 ars jubileum 9

Barbro Larssen Nordvik var lærer ved Laksøyan skule mellom 1961-1962.

Lærer Barbro Larssen Nordvik fra Orkanger var 19 år da hun kom som lærer og trivdes godt med 9-10 elever i Laksøybygda. Hun husket at hun spente på seg skøytene og dro over vatna til Hoston for å handle og at hun fikk hjelp av den kyndige mor si til håndarbeidsundervisninga, for der var hun ikke så stø. De manglet lærebøker i engelsk til utpå nyåret, men hun fikk elevene til å pugge gloser og lære setninger, så da bøkene kom var de foran læreboka. Barbro tok senere lærerutdanning.

Laksoyan skole 50 ars jubileum 3

Fredmund Sandvik forteller fra tiden ved skolen.

Tidligere elev Fredmund Sandvik fortalte at læreplaner og timeplaner var noe mer veiledende før enn de er nå. Det gikk an å justere etter forholda og lokale eksperter ble hyret inn til for eksempel sløydundervisning. Utfordringer for læreren var å dele opp undervisninga i så mange nivåer ettersom det var elever på alle trinn fra første til sjuende klasse. Han fortalte at gymsalen var lite i bruk for det fordret ekstra opptenning og da gikk det mye ved. Arne Sandvik supplerte med at det ble levert 11 favn med ved fra gården deres til skolen hvert år. Fredmund husket at elevene fra Laksøybygda ikke sto noe tilbake for andre elever da de skulle forsette skoleganger andre steder

Tidligere elev og lærer Jorhild Ljøkel ble headhuntet til lærerjobben på kort varsel da hun egentlig skulle bli lærer i Frøya kommune. Hun ble overtalt til å bli hjemme og undervise en vinter. Hun husket at lønna var 18 000 kr. Det var mye penger på 60-tallet og hun fikk både tatt førerkort og kjøpt seg møbler for pengene. Hun trivdes godt denne vinteren. Som elev gikk hun den lange veien på 4 km fra Bjørkhaugen til skolen hver skoledag hele året. På vinteren gikk de på ski.

Oddrun Fiske Johansen fortalte at korsang ikke var favorittfaget, men de måtte gjennom det for de hadde en lærer som var god i musikk. Hun bekreftet det de andre hadde sagt om godt skolemiljø og at hun ikke husket mobbing. De var fådelt skole, så det kunne nok by på utfordringer for læreren å dele opp undervisninga i så mange nivåer.

Arhild Vaula Reberg var konferansier og leste opp et brev som Marit Wiggen hadde skrevet om hvordan skolehverdagen i Laksøybygda var først på 1900-tallet. Brevet var et historiens sus for fagene var annerledes enn de er i dag, med mer bibelhistorie, kirkehistorie, diktat og høytlesning. Hun beskrev at skoletida var ei lykkelig tid for elevene. Wiggens brev var fra en tilstelning til tidligere lærer Sigurd Kvåle i 1984.

Laksoyan skole 50 ars jubileum 6

Petra Reklev har vært elev på den gamle skolen i Laksøybygda.

Petra Reklev (95 år) var den eneste av de som var tilstede som gikk hele skoletida si i lærerboligen. Arnhild Vaula Reberg var den yngste skoleeleven tilstede. Arnhild trivdes så godt med skole at hun har blitt i skoleverket.

Det var dekket pene bord og ble servert god gryterett med tilbehør levert fra cateringselskap til Audhild Hoel. Det var allsang, kaffe og kaker. Samlinga ble avsluttet med at tidligere elever stilte opp til fotografering av gruppebilde. Flagget var heist til topps denne dagen, og kommentarene var at dette hadde vært et vellykket arrangement. Mang en historie fra skoledagene ble tatt opp igjen over bordene, og det var som om folk yngtes opp. Takk til den selvutnevnte komiteen av tidligere elever.

Tekst og foto: Ingrid Groeggen

 

Arrangementkomitèen opplyser om at overskuddet fra markeringen går til Laksøyan grendahus. De vil også takke kjøkkenhjelpene Oddbjørg Laksøyen og Ester Iversen som var til stor hjelp. Den selvutnevnte komitèen besto av: Arne Sandvik, Inger Kristin Sandvik, Odd Jarle Sandvik, Olga Fiske, Arnhild Vaula og Bjørg Astrid Vaula.

 

Red.: HR

Annonser


Medlemmer