Årsmøte i Meldal pensjonistforening.

 

Pensjonistforeningene blir et viktig talerør for de eldre i den nye storkommunen, men som vanlig var det alt for få som møtte.


13.02.2020 - Aud Inger Kalseth

Et årsmøte speiler i stor grad året som har gått, men det blir også sett framover og lagt noen føringer for det som kommer. Gjennom Orkland eldreråd, kan og skal pensjonistforeningene formidle aktuelle saker som berører deres hverdag. På årsmøtet kom det fram at det blir vanskeligere å få hjemmehjelp, det er noe eldrerådet kan/må se på. Men for å få gjort noe, må problemene komme fram.

Anne Ytterhus Bjørgen ble valgt til å lede årsmøtet og Bjørg Ellefsen ble valgt til sekretær. Hun las også årsmeldinga som deretter ble godkjent.

Nora Torve er kasserer og gikk gjennom de viktigste postene i regnskapet. Regnskapet viste at de går med et lite overskudd, til og med om de regningene som ble betalt på nyåret var tatt med. Regnskapet ble godkjent.

Kontingent for 2021 måtte vedtas og så ble det valg. Valgkomiteen har hatt en vanskelig oppgave, for de fleste som ble spurt sa nei. Unnskyldningen for å si nei var at enten var de for unge eller de var for gamle. Den siste kan vel aksepteres, men ikke den første. Skal pensjonistforeninga få den slagkraften som trengs, må folk engasjere seg.

Resultatet av valget ble: Signe Berit Alstad gjenvalgt for ett år, Bjørg Ellefsen gjenvalgt for to år og Håkon Annar Jens Larsen ble valgt for to år. Nora Torve og Inger Sletvold var ikke på valg.

Av varamedlemmene var ikke Anne Ytterhus Bjørgen og Lars Bjørgen på valg men Magna Auseth ble valgt for to år.

Ny valgkomitè ble valgt av årsmøtet og det ble Eva Mjøen og Erling Hove. 

Aud Inger Kalseth var invitert for å fortelle om Orkland kommune og gi litt informasjon. Delvis ble det litt toveis kommunikasjon, og det er nyttig. 

Oddny Iren Ustad hadde laget gode smørbrød og kaker, så det ble en trivelig stund med mye prat.

Åresalg hører med, og det var rikelig med gevinster. Ingen fant imidlertid veien til meg!

Steinar Nyland og Einar Skjærvold fra Melhus var hyret inn for å underholde med sang og musikk. De serverte mye fengende musikk i flere avdelinger og at det gjør godt for humøret er det ingen tvil om.

Signe er flink til å bruke kalenderen på meldal.no, men her kommer en oversikt over kommende møtedatoer. 5.mars er det pensjonistmøte på Meldal barne- og ungdomsskole. 26.mai er møtet på Meldal Bygdemuseum og 10. juni hos Oddny og Rune i fjøset på Hol. I juni blir det også en busstur til Inderøya.

Annonser


Medlemmer