Årsmøte med påfølgende utdeling av utmerkelser

 

Årsmøtet ble avviklet på tradisjonelt vis etterfulgt av kaffe og vafler.


11.04.2018
Kategori: Kultur, Lag og foreninger, Sang, dans og musikk, Teater og revy, Barn og ungdom

20180404 192458

Som vanlig var det godt oppmøte og årsmøtet ble gjennomført  med valg som siste post på programmet. 

Styret består i 2018 av: 

Leder:        John Erling Smedplass 2 år

Nestleder:  Randi Furuhaug            1 år igjen

Kasserer:   Inge Helgeton               1 år igjen

Sekretær:   Sissel N. Moldjord        2 år

Styremedl:  Hans Victor Wexelsen  1 år

Vara 1:       Lene Reklev                  1 år

Vara 2:       Espen Skjuleng             1 år

Ytterligere informasjon finnes i prentasjonsiden under medlemslisten over lag og organisasjoner.

 

Etter Årsmøtet var det medlemsmøte med blant annet utdeling av utmerkelser for "lang og tro tjeneste" 

Dette er en tradisjon som Nå-Kor har praktisert siden starten og holdt i hevd siden. En trivelig påskjønnelse for de mange som bruker av fritiden sin for å glede et trofaste publikum.

Under er listen over de som fikk utmerkelser for 2017 og 2018.

10 år: Marit Børset (2017)  Liv Marit Vinje (2017, ikke til stede) Ingrid S. Hansen (2018, ikke tilstede) Hege Hoel (2018, ikke til stede)

20 år: Inge Helgeton (2017) Lene Reklev  (2018, ikke tilstede)  Roald Hansen (2018)

30 år: Liv Inger Skjøldsvold (2017) Rita Smedplass (2018)

I tillegg deles det ut utmerkelser for 25 år men der var det ingen i  år.

20180404 203029

På bildet fra venstre: Rita Smedplass, Roald Hansen, Marit Børset, Inge Helgeton 20, og Liv Inger Skjølsvold.

Etter nystekte vafler med kaffe ble siste år evaluert og det ble diskutert og planlagt hva som skal skje fremover.

 

Red: RS

 

 

 

 


Medlemmer