Bakst-And-tjønna og Serjahaugen

Bakst-And-tjønna ligger på sørvestsiden av Jøngfjellet.


25.07.2020 - Hilde Stina Elshaug
Kategori: historie

Ane Kattem var fra Romundstadbygda. Hun var blitt enke og var nå alene i verden og fór rundt på gardene og bakte flatbrød, fortrinnsvis i Rindal.

En dag kom hun til Nordgard Systom i et spesielt ærend. Hun spurte folket på gården om hun kunne få ei slåtteng sør for Snausin, nedenfor Jøngfjellet. Ane visste at Nordgard Systom ikke slo denne enga. det var nok grunnen til at hun fikk denne slåttenga. Hun fikk også lov til å sette opp ei høylue der. Her drev Ane i flere år før hun døde.

Denne enga ender opp mot et lite vann, og det er i ettertid kalt Bakst-And-tjønna. Og den dag i dag kan en se tuftene etter høylua Ane Kattem i sin tid satte opp.

Doktor Resell var neste mann ut i ilden, og han startet med å fortelle ei beretning om…

 

Serjhaugen.

Serjhaugen ligger mellom Sya og Muan. Til Serjhaugen hører en meget spesiell historie.

Det er blitt sagt at det på denne haugen skal være en meget verdifull skatt. Og som det er sagt på folkemunne: "Det er så mye goill og søll mellom Sy og Serj at det fins itt mer i hele Norje".

Det er opp gjennom tidene gjort mange forsøk på å grave opp denne skatten. Men ved hvert forsøk har det hendt ting som har gjort at skatten har forblitt på Serjhaugen.

De første som forsøkte seg, så en okse både merkelig og rar, som gjorde at han ble så redd at han tok beina fatt.

Om den andre som prøvde seg sies det at han gravde så langt at han så kopperkjelen. Men da han skulle bøye seg ned for å ta opp "skattkista", så han at kirka sto i flammer. Og han glemte hele skatten og sprang for å hjelpe til. Men da han kom frem til kirka, sto den slett ikke i fyr og flamme, den sto der akkurat som før. Karen hadde sett et syn.

Om den siste som historien omtaler sies det at han kom langt nok ned i jorda, men da han fikk tak i kopperkjelen, raste jorda over han, og han døde i sitt forsøk på å bli rik.

Det siste sagnet ble fortalt av ei kvinne fra på garden.

 

Neste uke: "Røvarhaugen og Brushølen".

Fortsettelse fra "Stedsnavn i Meldal" i årbok 41, 2000 av Meldal Historielag.

 

 Skrevet av:

DFED88FB 1CB7 495F 9DA9 E4BDC7E77540 1 201 a3

Red: HSE

Annonser


Medlemmer