Kategori: historie


Forsterkande ord i Meldalsdialekten

09.03.2019
Kategori: historie

(dei som går på -ainde)

Les mer…

Under eit Velsigna åk

23.02.2019
Kategori: historie

1.   Så fekk vi vår plass og vårt yrke
      på ein teig av Meldals jord.
      Han skulle vi verne og dyrke
      om ikkje han var så stor.

Les mer…Ulberget G. nr. 92 b.nr.3

16.02.2019
Kategori: historie

Da Historielaget fekk ta over eiendomen Ulberget frå Meldal kommune i 1978, skreiv Ola Grefstad i Årboka for same året:

Les mer…

Kirke, prestar og gudstru

09.02.2019
Kategori: historie

Fortsettelse fra "Sosiale forhold i smelteverksindustrien på 1600-tallet"

Les mer…


Sosiale forhold i smelteverksindustrien på 1600-tallet

02.02.2019
Kategori: historie

Tale på stevne på Nyplassen juni 2001.

Les mer…

Seter- og markaliv i Oppbygda

26.01.2019
Kategori: historie

Etter initiativ fra Jo Foss ble sju velvoksne karer i Oppbygda enige om å søke å samle mellom to permer noe om seterlivet på østsiden av dalen i Oppbygda. (Fra årbok 2001)

Les mer…


Seterdagbok frå Stuppelvika

19.01.2019
Kategori: historie

Årboka har vel hatt stoff om seterliv og markaliv i boka før, men kanskje ikkje utdrag frå ei seterbok.

Les mer…

Frå "heimefronten"

12.01.2019
Kategori: historie

Åse Gullvåg Hasle: -Det er vel lett å tenke seg korleis denne første tida på Løkken opplevdes for ei husmor med to småungar, og den tredje langt på veg.

Les mer…Medlemmer