Budeiene fra Snauså

Birgit Strand 90 år og Birgit Landsem 87 år på Østistu-setra i sommer

John J. Storholt har sendt oss en reportasje med flotte bilder og intervju i 13-munutters video.


05.10.2019 - Hilde Stina Elshaug
Kategori: Kulturhistorie

En julidag i 2019 møttes budeiene Birgit Strand og Birgit Landsem på Østistu-setra for å mimre over tida som Budeier.

Birgit Strand er født på Landsema i 1929. Ho bor i dag på Løkken og minnes godt den tid hun kom på Østistu-setra som 12-åring i 1941.

 

6

Birgit strand f. Landsem, viser hvordan hun som 12 åring bar vatnet inn og ut av fjøset. Det var ingen lekeplass dette, men som hun sier, -jeg var vant til hardt arbeid.

 

Dette var ingen lekeplass for en 12-åring. Hun startet som gjeter og hjelper for budeia som hadde hovedansvaret for seterdrifta.

Birgit Strand jobbet på setra til 1951, hun ble etter hvert budeie, og i 1951 fikk hun hjelp av svigerinna si Birgit Landsem (født Leinum) fra Leinstrand. Hun er i dag 87 år og forteller i videoen om da hun fant seg en jordkar fra Landsem, han Edvin.

Snauså, eller Snausen som det også heter, er ei setergrend som ligg i Meldal, på grensa til
Rindal. Snausen har en lang historie. Her har det vært fastboende og seterdrift, men i dag er det
hyttelivet som dominerer.

Det ble et skifte på 1700-tallet fra fastboende til at en fra Landsem i Rindaln kjøpte denne eiendommen. Etter hvert ble det seterdrift og seter-eiendommen ble delt mellom to fra Landsem. De fikk da navnet Utistu og Østistu-setra, forteller Tore Landsem, han kjenner
godt til historia.

 

Se hele intervjuet nedenfor:

 

Historia er fra 1941 til 1951, budeiene forteller om sitt liv på Østistu-setra på Landsem. Og ei lita kjærlighets historie er også med, Snausen er ei setergrend i Meldal. På 1700 tallet kjøpte en gårdbruker fra Landsem i Rindal denne plassen, så etterhvert ble denne delt mellom to bønder fra Landsem i Rindal og fikk setrene navnet Utistu og østistu-setra.

 

Gurli Landsem har gjort bok av to hyttebøker som var på utistu-setra. Dette var bøker fra 1941-1991.

-Jeg gjorde dette for at ungdommene forstod ikke hva som stor der, derfor skrev jeg den ned og lager en samler-bok av dette for familien, forteller Gurli Landsem.

 

 

11

Gurli Landsem med hytteboka som hun har fått laget etter to bøker fra utistusetra

 

Tekst og foto/video: John J. Storholt

Red: HSE

Annonser


Medlemmer