COOP Marked Å SA har gjennomført sitt årsmøte.

 

Det var fint pyntet på bordene og daglig leder delte ut lodd ved inngangen for at noen heldige vinnere kunne få med seg en overraskelse hjem.


09.04.2018 - Aud Inger Kalseth

Selv om COOP Marked Å SA ikke kunne legge fram et like bra resultat for 2017 som for 2016, er styret fornøyd med resultatet. Med en omsetning på kr. 36 142 403,-, en økning på 2% fra i fjor (mot 6,8% året før), viser at det går litt opp og ned i et tøft marked. Prisene på matvarer har hatt en klar økning de siste årene, og som et lite samvirkelag blir innkjøpsprisen høyere enn for større lag. Men det er heldigvis en trofast kundekrets som velger å bruke COOP Marked Å, og det er mye hyttefolk både sommer og vinter. Når det gjelder COOP Marked, ligger COOP Å på sjuendeplass i omsetning på landsbasis.

Årsmøtet samlet ca 50 medlemmer som stort sett var tilfreds med styrets arbeid. Styreleder Steinar Rikstad takket de ansatte og berømmet dem for innsatsen de gjør gjennom året.

Soddsuppe og kaffe med kake hører til og underholdning må det være. Erik Hoel og Ole Magnar Morken gjorde begge en hederlig innsats for at Å-byggen skulle få en trivelig kveld. Erik med sine fengende låter og smittende humør og Ole Magnar med sin monolog "fra småbakka te Marikollen", som var en imponerende oppstilling av hoppere, hopplengder og bakkerekorder, ispedd noen humoristiske betraktninger i Morken-stil. Han hadde gjort seg umake med å lete fram hoppere fra Meldal (Å) som var aktuelle i den samme tidsperioden, noe forsamlingen satte pris på.

De heldige vinnerne fikk med seg kaffe og en liten tursekk med sjokolade inni.

 


Medlemmer