En friluftsperle ved Orkla i Meldal sentrum

Jarle Dombuhaug og Eindride Einum blendes av høstsola inne i den nye gapahuken på Erikatomta. De har begge både planlagt og jobbet dugnad siden idéen kom opp for to-tre år siden

Lørdag ettermiddag ble friluftsparken på Erikatomta høytidelig innviet med en festkledd ordfører og andre prominente gjester tilstede.


22.09.2019 - Hilde Stina Elshaug
Kategori: Friluftsliv, Lag og foreninger, dugnad

 

IMG 3163

Eindride Einum ønsker velkommen og forteller litt om prosjektet og dugnadsjobben som er gjort. Etterpå mottok han en velfortjent takk og blomsterbukett som "Dugnadsgeneral" og primus motor som aldri går lei, eller gir opp. Noen har også tatt til orde for at den flotte gapahuken med universal utforming, må kalles opp etter Eindride.    Foto: Erik Einum

Vi møtte en svært fornøyd dugnadsarbeider og varm talsmann for Meldal Grendalag, Erik Einum på Erika-tomta, der det tidligere har stått en kafé/bolighus som ble bygd i 1937.

Huset ble revet i oktober 2012, da man trengte ny gang- og sykkelsti til nyskolen på Ekserplassen. Erik forteller at hovedveien tidligere gikk der det nå er gang- og sykkelsti.

Han trekker frem alle som har bidratt med støtte i form av arbeidstimer, penger, rabatter, varer og laget mat til dugnadsarbeiderne. Det er en fast gjeng som har holdt på hver tirsdag siden i vår fra klokka 10.00 på formiddagen til 15-16-tida. Grunnarbeidet ble gjort i fjor.

Eindride Einum har regnet ut at det er brukt 650-700 dugnadstimer. Da er ikke planlegging, traktorarbeid og skjæring av materialer med i regnskapet. Meldal kommune har bidratt med kroner 200.000 i stedsutviklingsmidler. 

 

Universal utforming

Meldal Grendalag fått planert plassen og fylt opp med grus. De har fått lagt asfalt fra gang- og sykkelstien slik at alle med letthet kan komme til. 

Det er støpt ildsted, satt opp solid gjerde mot elva, bygd vedskjul, og platting til bord og benker. Ett partyteltet er innkjøpt av Meldal Grendalag. 

Mest arbeid har det vært med gapahuken som er innredet med bord og benk som er laget for at rullestolbrukere kan komme under tak og inntil bordet. -Det er derfor bordet står så skjeft og henger fra taket, forteller Eindride Einum stolt. 

Det eneste som gjenstår er redskapsbod som skal stå i utkanten av plassen.

 

Tilbake der barndomshjemmet har stått 

IMG 5275

Gulli Løseth storkoste seg sammen med gode venner på åpninga av friluftspark på plassen hun har levd sine første 20 år. Foreldrene var Erika og Per Toset.

 

-Jeg hadde ikke noen interesse av huset, så det var helt greit, svarer Gulli Løseth på spørsmål om hvordan det var å se barndomshjemmet bli revet og forsvinne til fordel for ny gang og sykkelsti da skolen ble bygd for noen år siden.

-Det er absolutt bra at det er laget en så fin uteplass her, ellers så hadde tomta bare stått fullvokst av elvaskog, sier hun.

Gulli vokste opp i "Erikahuset", eller Erikakaféen som den også ble kalt. Det egentlige navnet på kafeen var Kaffistova Meldal, men i dagligtalen var det "Kaffestuggu", forteller Gulli. Kaféen ble drevet av hennes mor, Erika Toset.

-Senere ble det kiosk, og der jobba jeg av og til. Så jobba jeg på "Foreninga" (der det nå er Spar-butikk) 

-Jeg var 20 år da jeg giftet meg og flyttet til Rindal. Der bor jeg fortsatt, og har jobbet i 34 år som sekretær på kommunale kontor før jeg ble pensjonist. Søskenbarnet mitt, Ada og jeg er like gamle, er konfirmert sammen og gode venner. Jeg har også flere venner i Meldal som jeg ofte besøker. Da tar jeg med termosen kjører en rundtur, gjerne over Resdalen.

 

Har bidratt økonomisk 

IMG 5273

Dag Olav Løseth fra Orkla Sparebank og ordfører Are Hilstad er svært fornøyd med det ferdige anlegget som de har vært med på støtte økonomisk

 

 

 -Jeg er absolutt fornøyd, dette er et kjempeanlegg, sier Dag Olav Løset fra Orkla Sparebank. Dette må jo bli mye brukt, det ligger jo så fint til. Så er det så ordentlig gjort - det er tydelig at de har greie på det, de som har holdt på her.
Ordfører Are Hilstad er helt enig med Løset; -jeg kan ikke forstå annet enn at denne plassen kommer til å bli mye brukt.
Hilstad hadde fått æren av å klippe snora foran gapahuken og som grendalaget selv antydet, ville nok dette bli en av de siste gangene han foretok en åpning/innvielse med ordførerkjede for Meldal. 
Han fortalte at han har sett og fulgt med på de jevnlige annonseringene om dugnad og bilder underveis, og at dette hadde blitt et veldig fint friluftsområde med muligheter for alle i alle aldre å benytte. Dette kan nå også i framtida være et samlingssted, slik Erika-kaféen som lå på eiendommen tidligere var. -Dette er et godt folkehelsetiltak.

 

IMG 5255

Sponsorene er hedret med plakett inne i gapahuken

Les også : Erikatomta blir det nye nærfriluftsområdet i Grenda

 

Tekst og foto: Hilde Stina Elshaug

 

 

Annonser


Medlemmer