Fagbrevutdeling i Gammelgruva er både høytidelig og flott.

 

Forhåpentligvis vil de flinke ungdommene huske det, og ta det med seg som et godt minne videre i livet.


17.11.2023 - Aud Inger Kalseth

Arrangementet rundt Fag-, Svenne- og Kompetansebrevutdelingen er et samarbeid mellom kommunene Heim, Orkland, Oppdal, Rindal, Rennebu, Skaun og Håndverkerforeningen i Trondheim.
Orkland Næringsforening, Trøndelag Fylkeskommune, Håndverkerforeningen i Trondheim og Midtnorsk Opplæring står som teknisk arrangør i Gammelgruva.
Som vanlig er det felles inngang inn Fagerlistollen og Nykommen, som er gammel og ny gruvehistorie. Fagerlistollen ble tatt ut ikke lenge etter starten av gruvedrifta, mens Nykommen ble tatt ut for transport av masse og utstyr til og fra de indre delene i nyere tid.
Når kandidatene med pårørende og andre interesserte er kommet på plass, kommer prosesjonen med Direksjonen i Håndverkforeningen i sine røde kapper og flosshatter, daglig leder i Håndverkforeningen, Ranka Eric Kvarving, og en representant for opplæring i Fylkeskommunen, for anledningen i bunad.
Formann Morten Wraalsen i Håndverksforeningen åpner seremonien ved å åpne laden og han kommer med en hilsen til Kandidatene. Det samme gjør styreleder Per Kirkaune for Orkland Næringsforening. Så er det Direktør i NHO-Trøndelag, Guro Angell Gimse sin tur. De er alle enige om at å velge yrkesfaglig retning og ta fagbrev er svært viktig for næringslivet og samfunnet framover.
Elever fra musikklinja på Orkdal vidaregåande skole stod for det kunstneriske innslaget før leder for hovedutvalg utdanning og integrering i Trøndelag Fylkeskommune, Lill Harriet Sandaune, holdt kveldens tale til Kandidatene.
Det er i dag svært få ledige fagarbeidere i vår region. Det betyr at det er et godt valg for ungdommer å velge fagutdanning i håndverksfagene. Samtidig vil det i alle bransjer være behov for flere fagarbeidere – uansett om vi snakker om bygg og anlegg, helsefagarbeidere, industri, bilbransjen, matfagene eller frisørbransjen.
Forskjellen på fag- og svennebrev er at gamle yrker får svennebrev. I gamle dager var de ikke lærling, men svenn når de gikk i læra. Nyere yrker der får de fagbrev.
Et gammelt fag som ikke er så etterspurt, men som det er viktig å ta vare på, er salmakerfaget. Derfor er det gledelig at Marit Gjervan fra Å tok Svennebrev i dette faget. Hun har gått i lære hos Jenny Vangen på Fannrem. Mer vanlig i dag er fagbrev i Barne- og ungdomsarbeider, og det hadde Johanne Hilstad Fjørtoft og Thea Garberg tatt. Terje Løkkbakk mottok fagbrev i yrket kokk, og han har delvis gjennomført utdannelsen i forsvaret. Gratulerer til dere alle.
Jeg kjenner ikke alle ungdommene, så hvis noen vet om flere meldalinger som mottok fag- eller Svennebrev, vil vi gjerne vite det.
Edelweiss Brass spilte til innmarsjen og til Handverkersangen til slutt før det ble anledning til fotografering for de som ønsket det, og vi andre vandret ut av gruva etter en fin opplevelse sammen med mange flinke ungdommer ( og noen mer voksen).

 Kilde: Håndverkforeningen

Annonser


Medlemmer