Fem av seks idrettslag valgte å slå seg sammen til Meldal Sportsklubb.

 

Bare Løkken IF stemte mot en sammenslåing.


17.11.2023 - Aud Inger Kalseth

Det har vært et arbeid i gang over tid for å se om det var mulig med en sammenslåing. Det setter mange følelser i sving og det er mange hensyn å ta stilling til. En arbeidsgruppe ble valgt til å komme med en tilråding, og da alle laga hadde medlemsmøte torsdag kveld, ble det enstemmig vedtatt av alle med to unntak. Den ene mot-stemmen ble i mindretall, mens på Løkken ble det nei med 38 mot 30 stemmer (to var blanke). Så nå er IL Nor, Meldal IL, IL Dalguten, Meldal Håndball og Meldal fotball blitt Meldal Sportsklubb.

Engasjementet har vært stort, og resultatet bærer et håp om at det kan bli et godt samarbeid. Lagene har jo samarbeidet på nesten alle områder over flere år, men ikke alle syntes samarbeidet fungerte optimalt. Nå er det bare ett lag, Meldal sportsklubb, og interimsstyret skal fortsette jobben med å riste de sammen til en god klubb til det beste for alle medlemmene. Spesielt har det vært viktig for flere å sørge for et godt miljø for barn og unge.
Interimsstyret i Meldal Sportsklubb ble.
Leder: Solveig Vold
Nestleder: Stein Elshaug
Styremedlemmer:
Vegar Fyhn Stene
Eivind Anshus
Gunvor Hoset Lykkja
Per Ivar Ingstad
Stian Jonli
Jo Nordvoll
Stig Sørløkk
Helle Drugli
Lene Lillebudal Hilstad
Ole Johan Svartbekk
Berit Drugli Bye
Anne Ree
Tove Halset
Kontrollutvalg:
Rune Jonli
Siri Jonli
Henriette Skogstad
Bjarne Lund
Sondre Drugli Gimnes

Valgkomite:
Bjørn Solum
Lene Selbekk
Mari Nordvoll
Arnhild Hove Lo
Stein Hoel Svartbekk

 

 

 

 

 

 

Annonser


Medlemmer