Godt nytt år Orkland!

Resfjellet 01.01.2020

Mye er nytt, men vi er det samme.


01.01.2020 - Hilde Stina Elshaug
Kategori: Nyheter, meldal.no

1. januar, 2020 er en dato vi lenge har snakket om. Noen ser frem til at vi skal bli en del av noe større i en mer "robust" kommune, mens andre føler et vemod ved å miste nærhet til "hjertet" i kommunen - rådhuset hvor de ansvarlige for de viktige kommunale tjenestene sitter.

Mange lag og foreninger har allerede slått seg sammen, sagt farvel til det gamle navnet Meldal og fått det nye navnet Orkland. For andre er det naturlig å opprettholde dagens styre og stell.

Vi i Meldal.no har også gjort oss noen tanker om fremtiden, og i vår spørreundersøkelse i 2019 kom det frem at de aller fleste av våre lesere ønsker at vi skal fortsette som før, og opprettholde de "usynlige" grensene. Slik blir det! Om dette blir fremtiden, kan man ikke spå. Kanskje formes vi naturlig og tilpasser oss den nye hverdagen ved å "tøye" grensene mer og mer? Kanskje er det noen som ønsker å hjelpe oss på veien ved å bli med i vår redaksjon som skribent?

Kommunen har vært "åpen, raus og driftig", og nå er det modig, klok og nær, som er det nye slagordet. 

Meldal er i stor grad bygget på dugnad i kjærlighet til bygda, og sånn vil det forhåpentligvis bli i fremtiden, selv om navnet er nytt, og vi nå deler de kommunale tjenestene med tidligere orkdalinger, agdenesinger og snillfjordinger.

 

På kommunens midlertidige hjemmeside kan vi lese om prosessen frem til i dag på TIDSLINJE. Vi kan finne de nye lederne i kommunen NYE ORKLAND og KART. Ny hjemmeside blir tatt i bruk fremover: https://www.orkland.kommune.no/ 

 

Vi i Meldal.no vil med dette takke våre medlemmer, annonsører, leverandører av stoff til redaksjonen, alle som har bidratt med tips og tilbakemeldinger, og ikke minst alle dere driftige folk som har møtt oss med åpenhet og raushet ved å stille til intervju og bilder i 2019. 

God nytt år, og takk for det gamle!

 

IMG 0441

Fyrverkeri etter avduking av Orkland rådhus på Orkanger, 31.12.2019, klokken 16.00

 

I "bildekarusell" har vi lagt inn bilder av Resfjellet (som nå ligger i Orkland) gjennom 2019. 

 

Tekst og foto: Hilde Stina Elshaug

Annonser


Medlemmer