Gravsteinen til sokneprest Olav Olsen har kommet på plass

Sokneprest Olav Olsen (Foto: privat eie)

Graven til tidligere sokneprest i Meldal, Olav Olsen, har vært uten gravstein siden 4. september i fjor.


04.09.2020 - Hilde Stina Elshaug
Kategori: samfunn, Kirke og menighet

Det var en nær venn av avdøde tidligere sokneprest Olav Olsen, som i mai oppdaget at gravsteinen var borte uten at det var meldt fra med gul lapp om at steinen skulle fjernes. 

Olsens venn sier at festekontrakten gikk ut 31. desember, og at ved henvendelse til kirkekontoret fikk denne beskjed om at "kassa var tom", og gravsteinen ble fjernet 4. september i fjor.

Vennen syntes det var trist å finne gravplassen til Olsen uten gravstein. Den gamle gravsteinen var allerede knust da vennen oppdaget at den var borte, men vedkommende har nå kjøpt en ny gravstein, og skaffet en gyldig festekontrakt, slik at minnet om soknepresten får bestå på kirkegården i Meldal.

 

Laget utfyllende inskripsjon

Den opprinnelige gravsteinen hadde kun inskripsjon med navn og fødsels- og dødsdato. Dette har Olsens gode venn endret på. På den nye og vakre gravsteinen som er laget på Orkanger, er det øverst tilføyd "Olavs søster", og Olav Olsen har rettmessig fått tittelen "sokneprest".  Nederst er det på den nye stenen skrevet Takk "Don".

Olav Olsen var sokneprest i Meldal i 10 år fra 1967-1977. 

 

0C9FD908 CE23 40A0 9E49 A3243E138F99 1 201 a

Gravsteinen til sokneprest Olav Olsen ble montert og pyntet tirsdag, 01. september 2020.

 

Kirkeverge Noralf Ljøkjel sier til meldal.no at det var Meldal kirkelige fellesråd som stod ansvarlig for festing, og tok derfor beslutningen om å slette graven som hadde stått i 32 år etter at Olav Olsen ble gravlagt. De hadde ingen historikk om etterkommere, eller andre forbindelser til søskenparet Inga og Olav Olsen som ble gravlagt på samme plass, og mente det var unaturlig å merke med gul lapp at gravsteinen skulle fjernes, slik som er vanlig når det er ukjent fester.

Ljøkel sier også at en grav som er "slettet", kan tas i bruk umiddelbart, men her var det fortsatt ledig, så de kunne "åpne" for forlengelse av feste til de som er gravlagt der. Han sier også at det er sjelden slikt som dette skjer - pr. i dag står de kun som fester for to-tre gravsteder. I Norge har alle rett til gratis gravplass i 20 år. 

Vi spurte også tidligere sokneprest Thor Aas om han visste noe om dette, og han sier at da han var prest, ble det diskutert om gravsteiner til tidligere prester skulle særbehandles da de jo er en del av hele kirkehistorien. Aas sier også at han vet at Olsen hadde laget et omfattende testamente, da han ikke hadde noen familie, så han antar at Olav Olsen hadde satt av midler til vedlikehold av graven til sin søster og seg selv. Det er sannsynligvis disse midlene som er oppbrukt siden det ble besluttet fjerne steinen. Aas poengterer at han aldri har sett testamentet til Olsen, men vet at han blant annet testamenterte penger til tre kristne ungdomsleirer. 

 

 

Tekst og foto: Hilde Stina Elshaug

Annonser


Medlemmer