Heia Ingunn, stå på!

 

Gratulerer til Stein Ellingsen som ble årets Bergmann.


14.04.2018 - Aud Inger Kalseth
Kategori: Næringsnytt

Først ble vi ønsket velkommen av Ingunn Aspli og ordfører Are Hilstad. Ingunn snakket litt om arbeidet og intensjonen med konferansen og ordføreren tok for seg utviklingen i dalføret frem mot og i Orkland kommune. 

Bergmannsprisen er et fast innslag på konferansen. En komitè bestående av Arne L. Haugen, Ståle Gjersvold (TrønderEnergi ) og Ingunn Aspli velger ut vinneren fra en forslagsliste sendt inn av ordførere og rådmenn i kommunene rundt omkring.

Denne gang var det ordfører i Melhus som fikk gjennomslag for sitt forslag på Stein Ellingsen, daglig leder i HelSport AS. Han er en drivende forretningsmann som har stått på siden midt på 1970-tallet og er fortsatt i full gang. Han har en lederfilosofi som inkluderer de ansatte og vet hvor viktig de er for at alt skal fungere godt og utvikle seg i positiv retning.

Han mener at en bedrift skal være lokalt forankret og har sammen med de ansatte laget et internt dokument om hvordan de vil ha det og hvor de vil. Han er også opptatt av historien og at det er mye å være stolt av. Han har et forbilde i Jens P. Heyerdahl når det gjelder å tenke langsiktig og hva det var som hadde brakt dem dit de var i dag. Han mener bærekraft er viktig.

Årets tema "Smart Samtid" var på sin plass. Smartteknologi er på full fart inn i livene våre og det er om å gjøre å følge med.

Flinke foredragsholdere greide absolutt å holde på oppmerksomheten, men jeg kan godt innrømme det først som sist, jeg skjønte ikke alt.

Marvin Wiseth er alltid godt forberedt og stiller foredragsholderene noen spørsmål som de ikke er forberedt på. Det taklet de godt og ble introdusert på denne måten.

Jeg vil de neste dagene komme tilbake til de enkelte foredragsholderne, for det vil ikke yte dem rettferdighet å bare nevne dem her.

Tekst og foto: Aud Inger


Medlemmer