Mange av Meldals pensjonister er oppdatert på kommunesammenslåing og Orkla sparebank.

 

Leder Per Sørløkk var godt fornøyd med at han hadde fått tak i prosjektleder/kommende rådmann i Orkland og banksjefen i Orkla sparebank til å orientere pensjonistene i Meldal.


06.10.2017 - Aud Inger Kalseth
Kategori: Nyheter, bank, Siste fra kommunen

Å samfunnshus var rammen rundt Meldal pensjonistforening sitt møte denne gang. Mange hadde møtt opp for å høre prosjektleder/kommende rådmann for Orkland kommune, Ingvil Kvernmo, orientere om arbeidet som må gjøres når fire kommuner skal slå seg sammen. At Snillfjord kommune skal deles i tre, gir noen ekstra utfordringer. Hun ga oss en grei orientering og inntrykket var at hun er godt kjent med forholdene. Det er ikke enkelt å slå sammen forskjellige kulturer og det er mange planer og gebyrer som skal samordnes og bli lik/felles.

Leder Per Sørløkk var godt fornøyd med å ha kapret banksjef Dag Olav Løseth  og prosjektleder/ rådmann i Orkland Kommune, Ingvil Kvernmo, til å informere på pensjonistmøtet.

Formålet med å bli storkommune er å bli et sterkt tyngdepunkt i Trøndelag og det krever enighet og samhold innad. Kvernmo mente det er et godt tegn når det står så lite om "Orkland kommune" i media.

Det blir nok viktig med flere slike besøk før 2020, for behovet for informasjon, riktig informasjon, vil bli stort.

Så var det banksjef i Orkla sparebank som fikk slippe til med sin informasjon. Dag Olav Løseth fra Storås har siden mandag vært i sin nye jobb, og det var viktig for ham å forsikre oss om at vi ikke vil merke noen forandring.

Sammenslåinga av Meldal - og Orkdal sparebank har ingen ting med kommunesammenslåinga å gjøre. Men det er ingen ulempe med en felles bank i ny-kommunen. Det var et ønske om å styrke bankene opp mot nye krav fra Finanstilsynet og kundene. En ting de er veldig enig om ikke skal forandres,  er kundenes mulighet til å treffe mennesker i banken.  Bankene har brukt seks måneder på prosessen og Løseth mente den hadde vært god. 

Det var 600 sparebanker i 40 år, så kom kommunesammenslåinger på 1960-tallet, oljealderen og nye krav om egenkapital. Det har ført til sammenslåinger, i dag er det ca. 200 sparebanker og det tallet vil nok minke. Nå blir Orkla størst i Trøndelag og en av de største i Eika-gruppen.

All informasjonen ble blandet med sang og musikk med Arne Ree, Idar Almås og Rolf Øverland, matpause og åresalg. Pensjonistene koste seg og synes det er greit å få servert informasjonen av dem som vet mest om sakene.

Tekst og foto: Aud Inger Kalseth

 

Annonser


Medlemmer