Meldal prestebolig lagt ut på Finn

Bilde tatt 24. mai 2019. HSE.

Opplysningsvesenets fond, som er eier av Meldal prestebolig ønsker nå å leie den ut på det åpne markedet.


24.05.2019 - Hilde Stina Elshaug
Kategori: Nyheter, Kirke og menighet

Meldal prestebolig har stått tom siden forrige prest i Meldal, Marita Hammervik Owen, flyttet ut.

Huset som er en fredet bolig, har et bruksareal på omtrent 400m2 med fem soverom. Det leies ut umøblert med garasje og hage.

I annonsen er det brukt bilder som viser hele prestegårdshagen og man kan få inntrykk av at den blir med i leien, men det er ikke tilfelle. 

Meldal.no har ennå ikke kommet i kontakt med Knut Berg som står ansvarlig for utleie av boligen. Så vidt vi kan se er det ikke noe i annonsen som indikerer at dette er et svært krevende bygg å bo i med tanke på å bevare den i god stand etter forskriftene fra Riksantikvaren. Prisen for å leie boligen er på linje med en vanlig leilighet med ett til tre soverom i sokkel, eller "blokk" i Meldal. 

Thor Aas, som har virket som prest i Meldal og bodd i boligen med kona Anlaug Aas fram til 2013, hadde i formiddag snakket med Knut Berg på telefon. 

Aas har gjennom mange år hatt en god dialog med Berg, men sier at han er svært overrasket over at boligen nå er lagt ut for utleie. -Det kreves jo litt å bo i et sånt hus.

I følge Thor Aas uttaler Berg at de tenker å bruke standard leiekontrakt med noen restriksjoner, som går på å ta hensyn til nabolaget, slikt som klestørk på søndager og høylytt festing. Prisen har han satt basert på hus på en gård som han fant for utleie i distriktet. 

Knut Berg er opptatt av at huset ikke skal stå mørkt hele året, men vil at det skal komme inn folk, så det blir lys i vinduene.

Aas forteller at han og kona Anlaug har fått restaurert huset gjennom årene de bodde der, så det er ikke så trekkfullt som mange kan tro.

Hele hovedhuset er av tømmer, og de hadde en kamp med departementet og fikk lov å isolere huset fra yttersiden og lagt isolasjon og nytt panel. Dette ble gjort i forbindelse med bytting av vinduer. Det er også isolert mellom etasjene for å hindre varmetap. Likevel er det ganske kostbart å varme opp hele huset på vinteren sier Aas, som frykter at leietakere vil falle for fristelsen å stenge av deler av huset for å spare fyringsutgifter. 

-Frivilligsentralen betaler 6000 kroner i husleie der de er sier Aas, som er kjent med at leder Anne Mari Svinsås tidligere har vist interesse  for å leie til kultur.

-De kunne ha leid  ut til frivilligsentralen, sier han og poengterer at han jo ikke har noe med det å gjøre. -Men jeg vurderer sterkt hvor lenge jeg skal jobbe med å vedlikeholde prestegårdshagen. Det avhenger av om de som har boligen gjør sin del for å bevare hele området.

Om prestegårdshagens venner trekker seg vil det fort falle sammen, sier Thor Aas som er svært glad i både hus og hage og kjenner historien rundt dette og kirka, bedre enn noen annen.

 

Anne Mari Svinsås som er daglig leder i Meldal Frivilligsentral har sendt oss følgende uttalelse om saken:
"Meldal frivilligsentral ønsker definitivt å leie eiendommen! Vi har tidligere gjort framstøt for å benytte prestegården som base for frivillige organisasjoner i Meldal. Vi ønsker å skape et frivillighetens hus med mye aktivitet i dette fantastiske huset. Vi håper naturligvis at vi kan få til en god dialog med eieren Opplysningsvesenets Fond om en leieavtale. Vi har flere interesserte i ryggen som ønsker at Meldal prestegård skal bli et møtested for kultur og frivillighet."

 

Tekst og foto: Hilde Stina Elshaug

 

 

 

Annonser


Medlemmer