Nå er BUA åpnet.

 

"Gjør mer - kjøp mindre. Nå kan du gjøre morsomme aktiviteter uten å kjøpe masse utstyr. Bra for lommeboka, miljøet og folkehelsa."


07.12.2017 - Aud Inger Kalseth
Kategori: Meldal Frivilligsentral, Siste fra kommunen

Mandag åpnet BUA Meldal dørene, en utstyrssentral hvor ALLE kan låne sports- og fritidsutstyr GRATIS. Ofte låner man utstyr av familie og venner når man skal noe, nå er det mulig å gå på BUA.

Ordfører Are Hilstad stod for den offisielle åpninga og snakket litt om kommunens satsing på folkehelse med blant annet frisklivssentral og folkehelsekoordinator. Noe av det viktigste er ikke å bare skape nytt, men å ta vare på alt det gunstige som allerede finnes av tilbud. Meldal er først ut av kommunene i regionen, og han håper at innbyggerne blir fornøyd med tilbudet.

Foreningen BUA er en nasjonal ordning som ble etablert i 2014. Den skal bidra til inkludering og økt deltakelse i helsefremmende aktiviteter for barn og unge, uavhengig  av sosialøkonomisk status. Dette gjøres ved å styrke og synliggjøre utlånsordninger, utstyrssentraler og utstyrsbanker som låner ut sports- og fritidsutstyr til barn og unge.

Ideen om å etablere en slik utstyrssentral i Meldal ble til gjennom kommunens deltakelse i prosjektet "Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer fokehelse" i regi av Sær-Trøndelag fylkeskommune.

Meldal knyttet seg til foreningen BUA i vår, og nå er BUA Meldal på plass i andre etasje der Frivilligsentralen er (det såkalte HOB-bygget).

Folkehelsekoordinator Johanne Opheim takket de som har hjulpet til, som Meldal sanitetsforening og Løkken Verk sanitetsforening. Meldal ungdomsråd har stått for bl.a. maling. og andre frivillige som har hjulpet til med snekring, montering, registrering og klargjøring. 

Noe av utstyret er kjøpt nytt, og det er også kommet inn en del brukt. Har noen der ute utstyr de ikke lenger trenger, så tar Bua gjerne imot mer. I første omgang vinter-utstyr, men etter hvert vil det også bli behov for utstyr til mer sommerlige aktiviteter. 

Utsyret som lånes ut skal være av god kvalitet. BUA tar gjerne i mot brukt utstyr, men dette må være av nyere årgang og godt ivaretatt. BUA ønsker ikke å bli en dumpingplass for gammelt, slitt utstyr.

Opheim roser ungdommen. Ungdommen er en viktig målgruppe for BUA Meldal og det er derfor veldig artig å se at de er med i etableringen og setter preg på BUA Meldal.

Vi har et mål om at Bua skal vokse seg stor. 

Åpningstid vil være mandag og torsdag, første omgang i frivilligsentralens åpningstid på dagtid, men etterhvert også på ettermiddag/kveld. Følg med på facebooksidene til Bua Meldal, eller hjemmesiden www. bua.io/bua-meldal. På hjemmesiden ligger også en oversikt over tilgjengelig utstyr som er nå. 

John Tore Vik er folkehelsekoordinator ved Sør-Tøndelag fylkeskommune. Han sier Meldalingene skal være stolte, og at det ikke er noen tilfeldighet at Meldal er først ut i regionen med dette tilbudet, da kommunen har jobbet systematisk over lang tid med folkehelsa. 

Han oppfordrer til å oppsøke Bua i flokk, låne seg utstyr sammen og være aktive sammen. For all aktivitet er bedre når man er flere! 

Eline Egeland, gründeren som startet med Bua, var også tilstede ved åpningen. Hun kom helt fra Oslo for å være med på feiringen. 

 I tillegg fikk vi musikalsk underholdning av NorTroll. 

Tekst: Aud Inger (og Johanne Opheim og Eli Anne Kalseth).

Foto: Marit Bjerkås og Eli Anne Kalseth

 

 

Annonser


Medlemmer