Nøytraliseringsanlegget på Bjørnli høytidelig åpnet av statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen

Rådmann Petter Lindseth, statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen, direktør i DMF Randi Skirstad Grini og ordfører Are Hilstad foran det nyåpnede renseanlegget i Fagerlia


“Dette er en milepæl og en viktig del av de omfattende tiltakene som må gjøres for å begrense forurensningen”


08.05.2018 - Hilde Stina Elshaug
Kategori: miljøvern

 IMG 0156

Høytidelig snorklipping av Randi Skirstad Grini og Daniel Bjarmann-Simonsen

 

Direktøren

Direktør i Direktoratet for mineralforvaltning (DMF), Randi Skirstad Grini ønsket gjestene velkommen i Orkla Gjestebolig hvor hun også spanderte lunsj etter en orientering og presentasjon av arbeidene.

Hun sa at dette er en stor dag for direktoratet, som etter fem års intensivt arbeid nå kan åpne det unike anlegget på Bjørnli. -Dette er en milepæl, men tiltakene er langt fra ferdige. Direktoratet ser på om det må settes i verk nye tiltak, og anlegget skal driftes og vedlikeholdes.

Hun sa også at dette er de mest kompliserte forurensningsområdene i Norge hvor det er viktig med robuste tiltak som spiller på lag med naturen.

Hun takket rådgivere, entreprenører, departement, politikere, miljømyndighetene og andre myndigheter, direktoratets ansatte og Meldal kommune som har vært tålmodig og hatt en god dialog under hele prosessen.

 

IMG 0145

 Lunsj i Orkla Gjestebolig

 

Buss til Fagerlia - under viadukten

Hele gruppen reiste deretter med buss fra Orkla Gjestebolig til Fagerlia via Skovveien, hvor Jan Atle Lund fra DMF, som har ansvaret for bygging av anlegget, var guide og pekte på de mange tiltakene som er gjort i området. Bussen kjørte under viadukten, og vi kunne se hvilken forfatning den var i og sikringstiltaket som er satt opp for turgåere i området. Mange i bussen kommenterte viadukten, og rådmann Petter Lindseth sier at han i likhet med mange syns viadukten er en imponerende konstruksjon. Men han vil ikke si noe om dens fremtid, på spørsmål om hvilke bygg han syns man bør satse på å bevare for fremtiden. - “Ting tar tid”, ble sagt både av rådmann Lindseth og flere i løpet av de tre timene hele seansen varte.

 

Jan Atle Lund trykket “start” før snorklipping

Da Jan Atle Lund startet anlegget, kunne vi høre at maskinene begynte å jobbe. Men det er verd å merke seg at selv om store krefter er i sving for å drive det moderne anlegget som er det eneste i sitt slag i Norge og spesialbygd for forholdene, vil dette på ingen måte forstyrre freden i området. Og statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen (Nærings- og fiskeridepartementet), kunne fint holde sin tale uten mikrofon etter at han høytidelig hadde klippet den røde snoren og offisielt åpnet det nye nøytraliseringsanlegget (les hele talen nederst).

Daniel Bjarmann-Simonsen er selv godt kjent på Bjørnli. Han er her én til to ganger i året for å besøke sin far Brynjulv Simonsen som bor i ett av husene her sammen med sin kone. Han er også svært interessert i historie, og har god kunnskap om gruvevirksomheten på Løkken Verk. Derfor var det med glede han reiste på vegne av Torbjørn Røe Isaksen for delta på arrangementet.

“Dette har vært en fantastisk dag” sa han da han kom ut av Gammelgruva hvor John Arnt Holmen hadde tatt oss med på en guidet tur til Fagerlisalen etterpå (bilder og omtale kommer).

 

fullsizeoutput 3cbd2

 Dette er gjestene som var invitert og møtte til åpningen av nøytraliseringsanlegget i Fagerlia. Undertegnede fikk inntrykk av at de var positive og fornøyd med at anlegget så langt, etter å ha vært testet en stund, fungerer som planlagt. Inne i gruva og nybygget fikk Jan Atle Lund mange spørsmål om blant annet konstruksjonene, funksjonalitet og forhold i gruva.

 

 Ordføreren

Ordfører i Meldal, Are Hilstad sier til meldal.no at dette er en stor dag for Meldal kommune, der man har stått på i svært mange år for å få iverksatt bedre tiltak mot avrenning fra gruveanleggene.

- De tiltakene direktoratet nå har gjennomført er en kraftig oppgradering av den tiltaksplanen som ble iverksatt tidlig på 90-tallet. Og så er jeg veldig fornøyd med at direktoratet har erkjent at dette er et evigvarende problem som trenger kontinuerlige ressurser.
- Vi er selvsagt spent på hvilke ytterligere tiltak som blir iverksatt etterhvert. Under Raubekken er det oppdaget et stort grunnvannbasseng som det kommer forurensing opp i. Og tilførsel av surt vann fra Fagerligvann til Bjørnlivann er det pålegg om skal opphøre. Det må vi fra kommunens side følge med at blir ivaretatt.
Hilstad sier også at statssekretæren holdt en flott tale. - Å være et nedlagt gruvesamfunn har fortsatt sine store utfordringer. Jeg håper staten også i framtida vil bidra med ressurser for å bøte på en del av disse utfordringene.
 

 

Daniel Bjarmann-Simonsen's tale:

"- Ordfører, tidligere ordfører, alle sammen.

God dag!

Vi står på historisk grunn. Gjennom 333 år ble det drevet gruvedrift her på Løkken Verk. Mineraler, hardt arbeid, svette, kobber, entrepenøskap, svovel og damp preget lokalsamfunnet og var med på å industrialisere og modernisere Norge.

For noen år siden hørte jeg han Jens P. Heyerdal (den yngre) snakke om Bergmannen - om verdigrunnlaget hannes. Langsiktig, utholdenhet, hardtarbeidende, fakta- og jordnær optimistisk, vennlig og sosial.  

Jens snakka om kordan dette har forma Norges største privateide konsern med en historie like lang som gruvedrifta her. Orkla sprang ut av verdian i fjellet her. Et stort stykke industrihistorie – som lever i beste velgående. Nye kapittel skrives med utgangspunkt i over 40 land. Men alt startet her.

Da jeg hørte Jens fortelle ble jeg fascinert. Over bergmannen, industrihisorien. Men det ble med det. En fint øyeblikk i en konferansesal.

Inntil en dag farn min kjøpte et gammelt hus oppe i Bjørnli. Jeg trodde først mannen var gal. Han kjøpte et gammelt og slitt hus langt fra Trondheim, hvor han driver egen bedrift. Vanvidd å skulle pendle over time kjøretid til et øde sted i intet. Det var mine forutinntatte slutnigner. Mannen var gal. Men det var jeg som var i villfarelse.

For så kom jeg hit på besøk. Med min lille familie. De vakre gamle husene, kirken – den lange historien. Over hundre år eldre enn hjembyen min – Bodø. Jeg ble hentatt.

Jeg merket fort den underlige fargen på flere av vannene. Jeg ble nyskjerrig og begynte å granske hisorien. Jeg vente tilbake til Bergmannen. Jeg besøkte gammelgruva. Industrimuseet. Bårdshaug Herregård. Thamsbanen. Jeg ble revet med. Det er sjelden en kjenner så sterkt på historien bare ved å være på et sted. Det gjør æ hær. D gjør vi her. Derfor er jeg ekstra glad for at jeg får komme i hit i dag.  

Gruvedriften her på Løkken har formet samfunnet, naturen og historien. Og det er særlig historiske dag vi e hær på.

8. mai markeres i dag over hele landet. Også i krigshistorien har Løkken verk gjort seg bemerket i historiebøkene. Denne dagen er en anledning å takke dem som gjorde en innsats under krigen.

Allierte styrker hadde planer om å bombe Løkken Verk. I stedet gjennomførte unge menn i Kompani Linge, med røtter herifra, heroiske sabotasjeoperasjoner mot Thamshavnbanen.

Peter Deinboll, Torfinn Bjørnaas og flere var med på å gjennomføre den første sabotasjeaksjonen på norsk jord som var godkjent av den norske eksilregjeringen i London.

De lot seg ikke kue av en overmakta. Men tok opp kampen mot tyranniet . I dag feirer vi vår frihet og selvstendighet. Og vi takker og hedrer alle dem som har satt oss foran sæ sjøl.

- Vi her i dag dag for å åpne det nye nøytraliseringsanlegget, og når med det en viktig milepæl.

Norge har betydelige mineralressurser. Utvinning av disse gir grunnlag for verdiskaping, arbeidsplass og velferd. Akkurat som de har gjort her. Ressursene e nødvendige for bygg, veier, infrastruktur og tekonologske komponenta.

Det er viktig at vi legger til rette for mest mulig verdiskaping og arbeidsplassa, innenfor bærekraftige rammer. Målet e å sikre et bærekraftig velferdssamfunn førr framtia.

Anlegget vi åpner nå i dag er det viktigste tiltaket, og et av flere tiltak, i arbeidet med oppryddingsarbeidene på Løkken.

Dette er en milepæl og viktig del av de omfattende tiltakene som må gjøres for å begrense forurensingen. Samtidig e d nåkka vemodig. Det å skal rydd opp hisorien.

Historien om Løkken e historien om norsk industrireising og bergverket. Det viktigste vi gjør - i tillegg til å rydd opp – e å førtæll denne historia. Det e på mange måta en skjult nasjaonlskatt. Æ e sjøl et eksempel på akkurat det – at det e behov førr å førtæll den. Vis den. La folk lev sæ inn i den. Historien om hardt arbeid, utholdenhet, optimisme og langsiktigehet.  

D e viktig å rydd opp. D e ønskelig å ha god framdrift i dette arbeidet. Men ting tar tid. Og vi e stort sett alle utålmodig av natur. Heldigvis tar et stort skritt videre i dag.

Anlegget er tilpassa forholdene her på Løkken og vi tar i bruk det tidligere gruvesystemet som rense- og utfellingssystem.

Når vi nå gjør dette, vil avrenningen ned til Orkla bli renere. Det er bra for Orkla. Det er bra for laksen. Det bra før fjorden. D e bra førr havet. Et industrieventyr må aldri få ødelegg et annet. Havnasjonane Norge e avhengig av reine hav.

Anlegget vi snart åpne er unikt, både nasjonalt og internasjonalt.

Vi bruker ny teknologi for å gjøre opp for gammel driftighet og skapertrang. Å redde verden er en god forretningsidé. Kanskje kan noe av kunnskapen vi har bygd gjennom dette prosjektet eksporteres for å løse lignende utfordringer i andre land.

Vi får nok ikke Raudbekken blå igjen med det første, selv det hadde gjort seg – både for miljøet og for den politiske fargen jeg representerer.

Vi vil gjerne takke for godt samarbeid. Mange av dere som er her i dag har lagt ned en stor innsats, og jeg håper på et godt samarbeid videre framover.

Og med dette erklærer jeg det nye nøytraliseringsanlegget for offisielt åpnet!

Takk for meg."

  

meldal.no har tidligere skrevet om saken:

23.02.18: Kalkanlegget ved Fagerlia ferdigstilles

19.07.17: God fremdrift i oppgraderingen av kalkanlegget på Bjørnli

07.06.17: Kolossale mengder med masse flyttes for å få renset opp etter gruvevirksomheten på Løkken Verk

10.12.08: Trosset kulda

16.06.08: Status for gruveforurensinga

 

Tekst og foto: Hilde Stina Elshaug

Annonser


Medlemmer