Orkla Industrimuseum kan glede seg over ekstra pengestøtte

 

Orkla Industrimuseum får tilført to millioner ekstra i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. 


09.05.2023
Kategori: Næringsliv, Kulturhistorie

Regjeringen starter opp det varslede regionale og lokale kulturløftet i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Her har de lokalt i Senterpartiet, med Aud Inger Kalseth, Stine Storengen, Eli Solhus og Linn Østgaard vært i dialog med regjering og Storting i forkant og spilt inn behov og ønsker for vår kommune.


Orkla industrimuseum står for viktig formidling av industrihistorien vår, lokalt, regionalt og nasjonalt, samtidig som museet representerer en stor del av vår identitet som industrikommune nr. 1.
Det gleder oss stort å kunne fortelle at Orkla industrimuseum får tildelt to millioner kroner i kulturløftet forteller en representant fra Senterpartiet.

-"Vi vet at de ekstra midlene kommer godt med for både nybygg, bane og andre aktiviteter ved museet".   

-"Vi jobber hele tiden opp mot våre fylkespolitikere, Stortingspolitikere og Regjeringsapparat for å sikre Orkland gode rammebetingelser"

 

Red:RS.

Annonser


Medlemmer