Overveldende godt oppmøte synes Olav Ree da han lanserte boka si på Meldal Folkebibliotek

 

"Gruvesamfunnet Bjørnli Haveby" tittelen på boka, er et omfattende verk om oppbyggingen av stedet som det var store planer om at det skulle bli en by av.


18.07.2018 - Rita Smedplass
Kategori: Kultur, Kulturhistorie, Boklansering

Nå gikk det jo ikke riktig slik som det var tenkt, men når forfatteren forteller de nesten 70 oppmøtte litt om innholdet er det jo nesten som å høre et eventyr.

Olav er født (1961) og oppvokst på Bjørnli og har bestandig vært interessert i lokalhistorie. For en seks, syv år siden begynte det å dukke opp mange bilder fra hjemplassen på facebooksiden "Meldal i bilder" som han ble nysgjerrig på. Det ble kommentert og lagt til navn på personer ved bildene og Olav begynte å sysle med tanken om at dette burde bli tatt vare på.

På bildet under ser vi Olav foran huset i "Finnland" hvor han bodde størstedelen av oppveksten sin. 

1 30 IMG 3374

Et par år senere fikk han en forespørsel fra Bjørnli Velforening om å samle inn bilder og informasjon til et album, en idé han tente på og gjennomførte, uten vederlag for alt arbeidet han la ned. En kopp kaffe når/hvis han tilfeldigvis dukket opp ved et arrangement i regi av velforeninga var god nok betaling mente han. 

I utgangspunktet ble det ikke bestilt opp så mange album da det ble en forholdsvis høy pris på de, men etterspørselen ble stor og det er per dags dato solgt over 250 eksemplarer.

Dette oppdraget gjorde at Olav fikk lyst til å skrive en mer omfattende bok om det som endte med å bli "Bjørnli Haveby", men som i utgangspunktet skulle bli en by og var tiltenkt å huse ca 4000 innbyggere. Disse planene ble imidlertid stoppet i 1920 og tallet på bosatte i "byen" var på det meste ca 1000 mens det i dag ligger på ca 300 innbyggere.

Innformasjon og bilder til boka har Olaf skaffet til veie på mange måter. Som nevnt, fra facebook og samtaler med mye folk, billedarkivet til Orkla Industrimuseum, gamle avisarkiv med mere. Det har vært en omfattende og tidkrevende jobb og størstedelen av finansieringen av bok-prosjektet står han for selv. 

Gurli Landsem  (bildet under) er selv født og oppvokst i Bjørnli og har vært til god hjelp under arbeidet. 

IMG 3374

Målsettingen med boka er i følge Olav - "å skrive ned Bjørnli Havebys unike historie slik at den blir bevart for ettertida. En viktig del av norsk industrihistorie. Å skrive ei bok som alle som har spesielt forhold til Bjørnli vil kjenne seg igjen i. Ei bok som vil vekke til live igjen gode minner fra tida på Bjørnli". 

Det er nok store muligheter for at dette verket kan ha interesse for mange fler enn folk med tilknytning til Bjørnli

Til slutt et bilde av forfatteren som liten gutt på en av de mange lekeplassene i Bjørnli på 60 tallet.

1 20180712 231619

 Vi ønsker Olav lykke til med boksalget.

 

Red:RS

Annonser


Medlemmer