Rekordstort fylkesårsmøte for Trøndelag Senterparti.

Erik Seem, Ola T Heggem og Jon P Husby fikk Senterpartiets hedersmerke.

Sammenslått fylkesparti og et godt valg gjorde at 300 utsendinger satte hverandre stevne på Hell fredag og lørdag.


12.02.2020 - Aud Inger Kalseth
Kategori: Politikk, Årsmøte

Avtroppende leder og ordfører i Skaun, Gunn Iversen Stokke, holdt en god åpningstale. Hun startet imidlertid med å minnes Senterpartimedlemmer som har bidratt mye og som gikk bort i 2019, deriblant Johan Syrstad. Årsmøtet hedret dem med ett minutts stillhet.

Etter konstitueringen var det fylkesvaraordfører Thomas Iver Hallem sin tur. Han holdt en fengende tale til årsmøtet. den var egnet til å motivere for mer medlemsverving og stå-på-vilje hos medlemmene. Han er etter hvert godt kjent i det store fylket vårt og det fikk han dokumentert gjennom talen.

Gruppeleder Steinar Asplis tale hadde naturlig nok sitt utspring i Fylkestinget og han var også på kanten til at det var valgkamp han bedrev. Kanskje det kalles egenpleie. Felles for de tre første talene var at de handlet om SP-politikk og lot de andre partiene være i fred. Når regjeringa sier at SP ikke har noen løsninger, er det i beste fall en omgåelse av sannheten! Men mange av SP løsninger avviker en god del fra regjeringas.

Stortingsrepresentant Heidi Greni tok naturlig nok for seg mer rikspolitikk. Jeg blir alltid imponert over hvor kunnskapsrik hun er. Hun er flink til å løfte både Trøndelag og SP-politikk på Stortinget. Årsmøtet var før regjeringa og Frp ble enig om en bedre erstatning til pelsdyrbøndene, så behandlinga av en yrkesgruppe som har fått yrkesforbud, var viktig for Heidi. Hun er også godt informert om rovdyrproblematikken og spesielt snikinnføring av bjørnesoner i Trøndelag.

Senterpartiets første nestleder og vår egen visjonære Ola Borten Moe, er alltid en fornøyelse å høre på. I tillegg til å være visjonær, er han godt kjent i Norge og har et stort nettverk. Han har gode forslag til å løse en del miljøproblemer uten å slutte å ete kjøtt og selvsagt uten å kutte i oljeproduksjonen (han er jo i oljebransjen selv). Men det er en fryd å høre på ham og han er viktig for Trøndelag SP.

Det var et fredelig årsmøte med få innslag av misnøye. Et godt valg og gode meningsmålinger var nok en av grunnene til det. To medlemmer fra vårt nærområde fikk Senterpartiets hedersmerke, Ola T Heggem, Rindal og Jon P Husby, Skaun. Begge ordførere i mange perioder for SP.

Det var satt av god tid til innlegg fra årsmøtedeltakerne. Det var en generaldebatt etter alle innleggene fra ledelsen og enda mer i forbindelse med resolusjonene som skulle behanles. Nesten 50 resolusjoner var kommet inn i rett tid.

På lørdag var det leder i programkomiteen foran Stortingsvalget, stortingsrepresentant Marit Arnstad, som slapp til. Som Trønder må jeg få lov til å si at hun er en god statsministerkandidat! Hun var den som kom med noen stikk til regjeringa, for hun arbeider jo mer eller mindre mot den hver dag. Men hun holdt en knakende god tale.

Etter valget er det Per Olav Tyldum fra Overhalla som er leder i Trøndelag SP og Ole Hermann Sveian, Malvik og Marte Halvorsen, Heim, som er 1. og 2. nestleder.

 

Tekst og foto: Aud Inger Kalseth

Annonser


Medlemmer