Røvarhaugen og Brushølen

 

Røvarhaugen ligger sørvest for Ryåndsjøen som ligger mellom Meldal og Å, på østsida


01.08.2020 - Hilde Stina Elshaug
Kategori: historie

Ei budeie arbeidet på gården Lund. Sigrid, som hun het, skulle ut og hente en kalv og drog ut på enga. Denne enga er nå kjent som Sigridslette.

I ei høylue langt bortekunne hun høre bjella til kalven hun lette etter, så hun fulgte lyden. Da Sigrid nådde høylua, ble hun overfalt av tre røvere. De hadde fanget kalven, og det var de som sto med bjella og ringte.

Sigrid var en dreven lurblåser, dermed fikk hun varslet bygdefolket. Denne siste plassen Sigrid blåste på, har fått navnet "Blestre".

 

Da hjelpen omsider kom og reddet Sigrid, tok røverne beina i bruk og forsøkte å stikke av. To av røverne sprang mot bygda. Den ene, som hadde navnet Endre, falt i et engstykke straks ved, og her slo bygdefolket han ihjel. Engstykket har fått navnet "Endrelia".

 

Jon, som den andre røveren het, kom lenger enn Endre. Men han døde også da han falt i det som nå kalles "Jonsholda".

 

Den tredje røveren sprang nordover mens han ropte: "Om dere så følger etter meg til verdens ende, så skal dere ikke få tak i meg". Men på ei myr måtte han se slaget tapt, da de tok ham igjen og drepte ham. Myra kalles nå "Torepolan". Så tok bygdefolket med seg til en skog tett ved der bekken Sandåa går sammen med Ryåndsbekken. Der ble røverne lagt i jorda, og haugen fikk dermed navnet "Røvarhaugen".

 

Brushølen

Brushølen er en del av Orkla. Den er rundt 150 meter lang og ligger rett sør for Meldal sentrum. Brushølen har fått navnet etter en hendelse som skjedde der.

Anders Olufsen Bruse var sokneprest i Meldal 1625-33. Han og kona hadde ti barn - ni døtre og en sønn. Sønnen var litt av en badeløve og han var ikke sjelden å se nede i elve nedenfor prestegården.

Orkla kan, som kjent, være ganske stri og har sterke understrømmer noen steder. 

En sommerdag ville unge Bruse ta seg en dukkert og gikk ned til elva og plumpet uti. Men Bruse var uheldig og hoppet uti på en dårlig plass. En sterk understrøm tok Bruse mens han badet og drog han under vann. Bruse kjempet med all sin makt både fysisk og åndelig, men strømmen var sterkere enn han.

Han ble senere funnet lenger ned i elva, død. Derfor blir denne plassen kalt Brushølen.

 

 

Neste uke: "Tronnotjønna".

Fortsettelse fra "Stedsnavn i Meldal" i årbok 41, 2000 av Meldal Historielag.

 

Skrevet av: 

IMG 1521

 

Red: HSE

Annonser


Medlemmer