Spennende initiativ av Inge Storås

Foto: Inge Storås

Sist onsdag presenterte han sine ideer om hvordan strandområdet på Frilsjøen kan utvikles til å bli en flott kombinert bade- og aktivitetsplass


07.09.2019 - Rita Smedplass
Kategori: Friluftsliv, Barn og ungdom, Fritid

 2 IMG 7193

Helt siden han var guttunge har Inge frekventert Frilsjøen for å slappe av ta et bad på fine sommerdager. Etter de to siste flotte somrene,  med flittig bruk av denne fine plassen, begynte han for alvor å tenke på at det ikke har vært noe særlig oppgradering der siden guttedagene. Han berømmer selvfølgelig innsatsen som ungdomsrådet gjorde for noen år siden, men mener at området har et mye større potensiale. Når det gjelder ungdomsrådet ønsker Inge at de skal være sterkt involvert i den videre prosessen, da det er den yngre garde som i størst grad vil nyte godt av dette i årene fremover om det lykkes å gjennomføre drømmen.

Til å være det første møtet, som sikkert mange ikke visste om, var det bra deltagelse. Både grunneiere, hytteeiere, andre brukere og representanter fra ungdomsrådet dukket opp for å høre, og komme med innspill.

4 IMG 7197

Inge hadde gjort et godt forarbeid og presenterte tankene sine på en informativ og engasjerende måte. Hvordan det kan skaffes midler og pengestøtte til prosjektet har han også satt seg grundig inn i. Han hadde til og med engasjert Ola Løset til å tegne et forslag til hvordan området  kan bli i fremtiden.

20190907 172531

Tegnet av Ola Løset

 

 At sanitærforhold og skifteboder må oppgraderes på skikkelig vis, og selve stranda ryddes for stein og fylles opp med sand mener Inge er av aller største viktighet. Samtidig drømmer han om at området kan utnyttes til fysisk aktivitet for folk i alle sjikt, uansett form. Akkurat det med fysisk aktivitet og friluftsliv har jo fått stort fokus de siste årene og det er mange aktører som er med å støtter prosjekter som er med og muliggjør dette.

I så måte har Frilsjøen et veldig godt utgangspunkt da det allerede er mange merka og skilta turløyper for både på sommer- og vinteraktivitet der. Det er gode fiskemuligheter, man kan padle kano eller ro og området er lett tilgjengelig både med motorisert kjøretøy, sykkel og til fots. I tillegg er Frilsjøen et attraktivt hytteområde med campingplass og fastboende. Alt dette er et stort pluss i forhold til økonomisk støtte fra blant annet fylkeskommunen.

Frilsjøen badeplass er i tillegg et statlig sikra friluftsområde, en ordning som tidligere ble administrert av Miljødirektoratet men som nå er overført til fylkeskommunen. Dette er også med og bidrar til store muligheter og midler til det 101 dekar store området, og fylkeskommunen vil bli en viktig medspiller i prosjektet. Derfor har Storås allerede vært i kontakt med Thor Brandt, rådgiver i Trøndelag Fylkeskommune som umiddelbart stilte seg positiv til initiativet og ønsker allerede nå i høst å komme på befaring i området.

fril

Andre aktuelle instanser å søke om økonomisk støtte kan være: Gjensidigestiftelsen, Sparebankstiftelsen, kommunalt tilskudd, bank.og andre private tilskudd. I tillegg til stort engasjement og dugnadsinnsats fra både hytteeiere, grunneiere og andre vil dette prosjektet være mulig og gjennomføre mener Inge. Han presiserer at det ikke er gjort "over natta" men ser for seg en utbyggingsplan på 10 år.

Å komme igang med videre planlegging og søknader nå i høst er veldig gunstig og det er lagt opp til å ha et møte med formannskapet om ikke så lenge. Området eies av Meldal Kommune og prosjektet er avhengig av positiv støtte fra den kanten om det skal kunne realiseres.

Responsen fra salen var udelt positiv og mange meldte seg på den videre prosessen. Det kom også mange gode innspill fra deltakerne, ikke minst av representantene fra ungdomsrådet.

7 IMG 7200

Fra venstre: Christoffer Myhre Sandstad, Terje Løkkbakk, Liv Kristel Nordsteien og Marte Dragset

Hengekøyeskog, klatrejungel, sandvolley og -fotballbane, vanntrampoline, stupetårn, paintball, ATW- og BMX-løype, skogsbowling??, frisbee-, fotball- og minigolf, zipline over vannet og heis opp til Grefsadfjellet som kan brukes til slalombakke på vinteren, sykkelløype på sommeren og utendørs installasjoner for fysisk aktivitet var noe av det som sto på ønskelista. Og WiFi selvfølgelig. Alt dette pluss litt til  vil de ta med seg for å presentere på formannskapsmøtet.

Nå håper Inge at mange etterhvert vil melde sin interesse for prosjekt "Frilsjøen bade- og aktivitetsplass", det må til. Han forteller også at det vil bli etablert en arbeidsgruppe som skal utarbeide en forvaltningsplan for området  Det er bare å ta kontakt med initiativtakeren som presiserer at foreløpig er dette kun visjoner og ideer om hvordan det kan bli på Frilsjøen.

 

Red:RS

 

 

 

Annonser


Medlemmer