Tekkjardona i Gjetstengåra

 

Det ha etter som tida har gått, minka med gamle hus i bøgd’n og da serleg “hullue” uti markom.


14.04.2018 - Hilde Stina Elshaug
Kategori: historie

Det har vel sin naturlege grunn ti at det er lenge sia dei var i bruk.

Difor er det no sers viktig å ta vare på di få som det enno er bøtingsvon ti, son at de slekten, som ette kjem fe sjå kolles dem berja en stor del tå vinterforet åt buskapom, på mang gara fær i tin. Kort sagt, kulturminno i høgste grad. Hullu, som her er avbilda, med en del tå donaskarom på taket, høre Gjetstena te.

Donaskarain er medlemane i Blakstad Jaktlag: Johan Vaula, John J. Romundstad, Olav Meås, Noralv A. Sandvik, Erling Romundstad, Anders Sinnes, Even Sinnes, Fredmund Sandvik, John Anders Fiske og Arne Sandvik.

Meldal historielag stødde ellers til med noko av det økonomiske - og takk for det! Og nå tå materialom sett donaskarain te, ellers vart det kløyvd te sporro tå småfuru, som fanns attmed hullu.


Av Arne Sandvik, laurdag den 5. september 1992

Fra årbok 33, utgitt av Meldal historielag i 1992.

Red: Hilde Stina Elshaug

 


Medlemmer