Eirik Jarl ønsket velkommen til gards

"Eirik Jarl" forteller sin histore fra da han hersket i Norge til dagens meldalinger

…og Ola Løseth i Meldal Historielag avslørte stor kunnskap om lokal historie, geologi, og flere andre fagfelt - visste du forresten at Resfjellet faktisk er opp-ned?


11.05.2019 - Hilde Stina Elshaug
Kategori: Lag og foreninger, historie

Bussturen startet torsdag kveld fra HOB i "langskipet" som ble ført av Arne Lyngen.

Leder for historielaget, Joar Lyngen, introduserte Ola Løset og "advarte" om at vi kom til å bli overrasket over hans kunnskap - det gjorde vi!

Her presenterer vi et lite utvalg av informasjonen vi fikk, i stikkordsform (med forbehold om feilskriving av lokale stedsnavn):

Første opplysning var at ved siden av brua, har den første jernbrua i Meldal stått en gang.

-Ved Grøtte har man funnet mange gravhauger og fortsatt fins det én synlig.

 

fullsizeoutput 5759

Gravhaug i Resgrenda

-Det fins alvorlig mange navn med  Ree, Ra som trolig betyr rasbratt bakke. Her er det funnet gravhauger. Resgrenda var tidligere en liten landsby, men mange av husene er borte nå.

-Uleberg har fått navnet på grunn av hubro som hekker her. Ned mot elva er berget stupbratt og fiskere sier at de også senere tid har sett hubro i området.

-Resa gikk fra Stoin til Å. Navnet kommer sannsynligvis av rasmælene på begge sider av elva, og har ingen sammenheng med Resfjellet som betyr "fjell som reiser seg".

Ola Løseth kunne også gi en god innføring i hvordan landskapet og den u-formede dalen med morenegrus i grunn, har blitt til fra istiden til i dag. Han sa at kalkåra vi ser, går rett over dalen og er 450 millioner år gammel. -Det er en opplevelse å gå gjennom kalkhulene.

Vi fikk blant annet høre det utrolige at Resfjellet, som er en gammel vulkan, under istiden har blitt tatt av de enorme kreftene fra isen som har presset hele fjellet så voldsomt at det har vippet over og blitt snudd opp-ned. 

-På Foss har man funnet støpeform til bronseøks.

-På Snoen var det en stor brann i 1749 hvor 70 hus brant ned. I 1820 brant det igjen og ei 10 år gammel jente omkom.

-Kjerstad. Her er det seks gravhauger og det spekuleres i om det har stått et slag her. I 1149 var det mange "konger" og det oppstod borgerkrig og kamp om makta. 

-Bjørset. Navnet kommer av bever som finnes her. Her var det tidligere fergekai som skulle ta tre hester og én karjol.

-Linvold. Her ble det produsert lin.

-Kvam er også et naturnavn og betyr "framstikkende terreng".

-Ved Utlykkja var det fergeleie.

-Fossen skole ble flyttet tre ganger.

-Storås. Navn fra Storåsen vi ser rett fram når vi kommer fra Meldal. Her finnes mye sandsten og Jaspis

-I Litjåsen skulle man sprenge bort en stor sten og fant et depot av flint som kan ha kommet fra Møre.

Veien til målet som var Lo hvor en jarl ventet på oss, gikk via Laksøyveien - Malmveien og Vahaugen hvor man har funnet 211 graver fra år 200 e.Kr. Fattigslige graver hvor man kun har funnet benrester. Det sies også at det spøker i området. Dette områder er pensum for de som studerer geologi.

-Ved Dragset har man funnet steinalderredskaper. Navnet kommer fra bekken Drugggu.

-Storbåtrommet. Her har det vært fergeleie og vi kan fortsatt se brukarene etter den gamle hengebrua.

-Granmo. Her bestemte Magnus Lagabøte at veien skulle være fire meter bred. På 1600-tallet var det mange veier her og de ble delt opp i roder som bøndene fikk ansvar for. Dette var ikke alltid like populært for de som fikk rode langt unna.

-På Lo har vi den største terrasse-flata i dalføret. Den er bygd opp nedenfra under istiden og har grunn av morenemasse på 70 meters dybde. Mens det fortsatt var is i Meldal, var det bosetning på kysten. Folk vandret innover etterhvert som isen tinte. Det skjedde forholdsvis fort, men det har vært flere "små istider". De mange dødisgropene i området, har etterhvert fyltes opp.

 

fullsizeoutput 5783

Her er historielagets menn som bidro til en vellykket historisk reise.

På Lo ble vi godt tatt imot av Eirik Jarl (Erik Svinsås-Lo) på gårdstunet hvor han vokste opp og ble fostret av Torleiv Spake. Eirik Jarl virket som konge i Norge i 11-12 år, men kalte seg ikke konge selv. I denne perioden var det godt å være borger i Norge - folk hadde frihet.

Faren til Eirik Jarl var Håkon Jarl fra Lade. Da Håkon Jarl dro til Gudbrandsdalen og traff ei trellkvinne, fikk de en sønn som ingen av dem ville ha hos seg. Derfor gikk han til sin gode og velstående venn i Meldal, Torleiv Spake med gutten. 

Vi kommer tilbake til de historiske funnene fra Lo, senere.

Midt på gårdstunet på Lo står et minnesmerke hvor Lo kapell sto fra middelalderen til 1589. Kirka ble av praktiske årsaker senere flytta til Grøtte. 

 

IMG 3317

Stor interesse for lokalhistorie fra vikingetiden. "Langskipet ankret" på Lo en halvtimes tid, før ferden gikk tilbake til kaffeservering i frivilligsentralen. 

-Turen gikk ikke via Løkken Verk da man ikke har funnet rester fra Vikingtiden og middelalderen der. Vi har et flott museum som ivaretar Løkkenhistoren på en god måte, sa Ola Løset.

 

Tekst og foto: Hilde Stina Elshaug

Annonser


Medlemmer