Meldal kommune 180 år

 

Landets kommuner oppsto i 1838 etter at Stortinget året før hadde vedtatt de såkalte Formannskapslovene.


31.05.2018 - Hilde Stina Elshaug
Kategori: historie, Kommunen

Foruten at Rennebu ble formelt skilt ut 1839 har Meldal bestått uendret som egen kommune siden da, i motsetning til mange andre kommuner.

I jubileumsåret vil den lange og stolte historien til kommunen bli markert. 

Kommunen skriver på sin egen hjemmeside: 

Meldal er den eneste av de fire Orkland-kommunene som har eksistert siden kommunene i Norge ble etablert gjennom formannskapslovene i 1837. Det er en lang og stolt historie som egen kommune. 180 års kommunehistorie går over i et nytt kapittel fra 2020. Men historien tar vi med videre og nettopp derfor er det et mål at vi i år og neste år både synliggjør og til en viss grad markerer historien om Meldal som egen kommune i 180 år.

Ordfører Are Hilstad sier til meldal.no at det er opprettet en programkomite som har fått ansvar for å synliggjøre at kommunen er 180-år. På en egen jubileumsside har kommunen lagt ut historielagets artikkel om Meldals ordfører-rekke, og en egen artikkel om den første ordføreren, Ole O. Rikstad. Kommunen har også lagt ut en egen kulturkalender som viser alle de største kulturarrangementene i jubileumsåret. Ordføreren sier at siden skal fylles med mer innhold etterhvert.  

-Det er vel ikke vanlig å feire 180-årsjubileum?

-Nei, det er det nok ikke. Men som vi skriver på vår egen hjemmeside, i Meldal feirer vi når vi kan. Og når vi ikke rekker å bli 200 år, så markerer vi 180, som også må sies å være en anstendig alder, smiler ordfører Hilstad. 

Hilstad medgir at det er knyttet litt vemod til det at han blir historisk som Meldals siste ordfører. Nettopp derfor ønsker vi jo nå den siste tiden å sette litt ekstra søkelys på vår lange og stolte historie som egen kommune. I det daglige er både lokalpolitikere og ansatte i kommunen opptatt av å se framover og bygge den nye kommunen vår. Men vi må tillate oss å løfte fram både gammel og fersk historie nå mens vi kan, og det skal vi gjøre litt av i tiden framover.

Ordføreren er glad vi har et aktivt historielag og berømmer også meldal.no som hver lørdag publisererer utdrag og artikler fra historielagets årbøker.

 

Lenke til kommunens jubileumsside: 

https://www.meldal.kommune.no/meldal-kommune-180-aar.465923.no.html

 

Red: HSE

Annonser


Medlemmer