Kategori: Kommunen


Nyheter

I dag er det røykvarslerens dag og tid for å sjekke om du bør skifte batteri

01.12.2019
Kategori: Pressemelding, Kommunen

Seks ganger hver måned begynner en bolig å brenne midt på natten i Trøndelag. Nå står brannhøytiden for døren igjen

Les mer…Bygging av nytt Meldal helsetun

27.11.2019
Kategori: Meldal Helsetun, Kommunen

Seksjonsleder Drift i Meldal kommune/prosjektleder for bygging av nye Meldal helsetun, Ola Wold har sendt oss oppdatert informasjon om fremdrift i saken.

Les mer…

Orkland må etablere et forurensingsforum .

27.08.2019
Kategori: politkk, miljøvern, Kommunen

Forurensing fra Løkkene-gruvene er en stor miljøutfordring for nye Orkland kommune

Les mer…Oppgangssaga sikres

15.08.2019
Kategori: Kultur, Næringsliv, Kommunen

Med kyndig hånd er snekker- og tømrermester John Arve Nybro godt igang med å reparere oppgangssaga ved Meldal Bygdemuseum.

 

Les mer…

Hyggelig "Bli kjent i Orkland – tur" til Nyplassen

18.06.2019
Kategori: historie, Friluftsliv, Kommunen

Mandagens tur til Grutseter smeltehytte på Nyplassen i Sæterdalen var den siste av en rekke bli kjent-turer i de fire kommunene som vil utgjøre Orkland.

Les mer…


Bjørnli Velforening inviterer til medlemsmøte på Stallstua

01.05.2019
Kategori: Lag og foreninger, kunngjøring, Kommunen

Temaet er vei og vedlikehold, en sak som har vært jobbet med i mange tiår i følge styret i velforeningen.

Les mer…

Rådmannens innspill til fakta i budsjettsaken

30.11.2018
Kategori: Politikk, Kommunen

Rådmann Petter Lindseth viser til nettsak på meldal.no om økonomi- og handlingsplanen 2019-2022, med budsjett for 2019.

Les mer…


Meldal kommune 180 år

31.05.2018
Kategori: historie, Kommunen

Landets kommuner oppsto i 1838 etter at Stortinget året før hadde vedtatt de såkalte Formannskapslovene.

Les mer…

Stor skogbrannfare

29.05.2018
Kategori: Kommunen

Det oppfordres på det sterkeste til å følge forbudet mot bruk av åpen ild

Les mer…


Annonser


Medlemmer