Kategori: Kommunen


Nyheter

Orkland må etablere et forurensingsforum .

27.08.2019
Kategori: politkk, miljøvern, Kommunen

Forurensing fra Løkkene-gruvene er en stor miljøutfordring for nye Orkland kommune

Les mer…Oppgangssaga sikres

15.08.2019
Kategori: Kultur, Næringsliv, Kommunen

Med kyndig hånd er snekker- og tømrermester John Arve Nybro godt igang med å reparere oppgangssaga ved Meldal Bygdemuseum.

 

Les mer…

Hyggelig "Bli kjent i Orkland – tur" til Nyplassen

18.06.2019
Kategori: historie, Friluftsliv, Kommunen

Mandagens tur til Grutseter smeltehytte på Nyplassen i Sæterdalen var den siste av en rekke bli kjent-turer i de fire kommunene som vil utgjøre Orkland.

Les mer…Bjørnli Velforening inviterer til medlemsmøte på Stallstua

01.05.2019
Kategori: Lag og foreninger, kunngjøring, Kommunen

Temaet er vei og vedlikehold, en sak som har vært jobbet med i mange tiår i følge styret i velforeningen.

Les mer…

Rådmannens innspill til fakta i budsjettsaken

30.11.2018
Kategori: Politikk, Kommunen

Rådmann Petter Lindseth viser til nettsak på meldal.no om økonomi- og handlingsplanen 2019-2022, med budsjett for 2019.

Les mer…


Meldal kommune 180 år

31.05.2018
Kategori: historie, Kommunen

Landets kommuner oppsto i 1838 etter at Stortinget året før hadde vedtatt de såkalte Formannskapslovene.

Les mer…

Stor skogbrannfare

29.05.2018
Kategori: Kommunen

Det oppfordres på det sterkeste til å følge forbudet mot bruk av åpen ild

Les mer…


Interessant og nyttig informasjon om både hørsel og status i kommunesammenslåinga

24.01.2018
Kategori: Lag og foreninger, Kommunen

Tirsdag 23. januar arrangerte Meldal Hørselslag og Løkken Pensjonistforening et felles møte i Pensjonisthuset på Løkken. 

Les mer…

Interessant og informativt møte på Bergmannskroa

17.11.2017
Kategori: Lag og foreninger, Næringsliv, Kommunen

Løkken utvikling ønsket å belyse hva som skjer innenfor vår egen- og nabokommune Orkdal i forkant av at vi blir sammenslått i 2020

Les mer…


Annonser


Medlemmer