Meldal kommunes kulturpris 2007

06.02.2007


Kulturprisen skal hovedsakelig gå til enkeltpersoner bosatt i Meldal kommune, men kan også tildeles personer som på annen måte er nær knyttet til kommunen.

Les mer…

Kommunale tilskudd kulturformål 2007

06.02.2007


Søknadsfrist 1. april

Les mer…Ferievikarer innen helse og omsorg

06.02.2007


I tiden 18.6 t.o.m. 19.8.07 er det ledige ferievikariater

Les mer…

Merkeprosjekt hjort

06.02.2007


Det regionale Merkeprosjektet for hjort på Nordmøre og vestre Sør-Trøndelag er godt i gang. Det skal merkes dyr i alle 15 deltakende kommuner med øremerker og med GPS-sendere.

Les mer…


Stas å lage popcorn på bål

05.02.2007


Gruppa i ”natur og miljø/heimkunnskap” fra 1.– 4. klasse ved Løkken barneskole, hadde tatt turen til ”Campingen” på Løkken.

Les mer…

Ny seier til Andreas Kvam

05.02.2007


Ny sterk innsats av våre lokale løpere da Norsprinten ble arrangert ved IL Nors skiarena går.

Les mer…


Miljøbensin best både for motorsaga og brukeren

05.02.2007


Produktspekteret blir stadig større ved landbruksavdelingen ved Syrstadeng Bil AS på Storås.

Les mer…

Ungdomskveld i Meldal

05.02.2007


Dåpsopplæringsutvalget i Meldal Menighetsråd med Kjetil Gunnes i spissen har tatt initiativet til, og fått satt i gang et fritidstilbud for ungdom i Meldal.

Les mer…


Annonser


Medlemmer